www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. září 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemtr B.jpg
21.09.2017 15:44:14
TŘINEC - Pět nových monitorů dechu Babysense II mají nyní k dispozici v třinecké porodnici. Monitory budou hlídat nově narozené děti. Dnes monitory gynekologicko-porodnickému oddělení předala Nadace Křižovatka.  ...celý článek
SOJ_B.jpg
21.09.2017 14:44:02
HRČAVA - Starostové obcí Jablunkovska se tentokrát sešli na Hrčavě v tamním kulturním domě. Témat, která na schůzi Sdružení obcí Jablunkovska (SOJ) probírali, bylo několik: od návrhů kandidátů, kterým budou věnovány další tři stromy v hradecké Aleji dobra, přes kompostéry, školení, nové pohřební řády či úspěšný boj s křídlatkou, až po společné projekty.  ...celý článek
DSC_3165.JPG
20.09.2017 11:46:20
TŘINEC - Stát nemůže být bezplatnou detektivní kanceláří a trestní oznámení nemají být prostředky politického boje. To je postoj Ústavního soudu, který takto rozhodl ve více než čtyři roky trvající kauze, již vyprovokovalo trestní oznámení opozičního zastupitele Jana Ference podané na třineckou starostku Věru Palkovskou.  ...celý článek
Kultura
18.09.2017 17:26:59
TŘINEC - Od klasického zpracování bratří Grimmů přes broadwayská divadelní jeviště až po oscarový animovaný film Disneyho. A světoznámý příběh o Sněhurce se nyní roztančí i na ledě, premiérově v Třinci. ...celý článek
Právník radí
19.09.2017 09:44:54
Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
dobrovolnici B.jpg
15.09.2017 13:11:36
Na kolenou uprostřed živého plotu, na štaflích se štětcem v ruce, s hadrem a kbelíkem. Tak se dnes dopoledne dali potkat zaměstnanci Třineckých železáren. Alespoň ti, kteří se tradičně zapojili do firemního Dobrovolnického dne. ...celý článek
Inzerce
37TH01.jpg

Zrušení a opětovné osvojení

24.08.2016 10:21:33

Vzhledem k tomu, že osvojení vytváří mezi osvojitelem a osvojencem takový vztah, jaký je mezi rodičem a dítětem, nezaniká právní poměr jím založený dosažením zletilosti osvojence ani smrtí některé ze zúčastněných osob.

Přesto zákon umožňuje z důležitých důvodů osvojení na návrh osvojence či osvojitele zrušit. Pokud podá návrh jen jeden z nich, může se druhý k návrhu připojit. Důležité důvody zákon nedefinuje, jejich výklad ponechává soudu, který je posoudí vzhledem ke všem okolnostem konkrétního případu.

Při vzniku osvojení je rozhodnutím soudu nejprve osvojení založeno jako zrušitelné. Bez jakéhokoliv dalšího projednání věci před soudem dochází po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení k automatické přeměně z osvojení zrušitelného na osvojení nezrušitelné, přičemž tuto přeměnu nelze vyloučit ani smluvně ani rozhodnutím soudu. Je proto nanejvýš vhodné, aby byli budoucí osvojitelé o této skutečnosti před rozhodnutím o osvojení soudem dostatečně informováni. Pokud je to v souladu se zájmy dítěte, může soud i před uplynutím doby tří let od rozhodnutí o osvojení na návrh osvojitele rozhodnout, že osvojení je nezrušitelné.

Pokud dojde ke zrušení osvojení, zanikne poměr vzniklý osvojením a obnovuje se příbuzenský poměr v původní biologické rodině. Osvojenec bude mít po zrušení osvojení také příjmení, které měl před osvojením, ledaže prohlásí, že si stávající příjmení ponechá.

Co se týká opětovného osvojení, to je možné jen za určitých podmínek, a sice pokud bylo dřívější osvojení zrušeno, dále má-li být osvojenec osvojen pozdějším manželem osvojitele poté, co předchozí manžel, který byl společným osvojitelem, zemřel, nebo zemřel-li ten, kdo byl jediným osvojitelem, anebo ti, kdo byli společnými osvojiteli.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři