www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 16. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
kandidat (4).JPG
16.01.2018 07:54:19
JABLUNKOV – Poděkovat svým voličům přijede v úterý 16. ledna do nejvýchodnějšího města Jiří Drahoš. Na jablunkovské radnici se pozdraví s veřejností v 16 hodin.  ...celý článek
pcr_auta B.jpg
15.01.2018 16:59:38
TŘINEC – Dva lidi během několika málo hodin okradl v závěru minulého týdne v Třinci 39letý muž.  Třineckým policistům se jej podařilo zadržet ještě téhož dne po tom, co si přisvojil věci nejen spícího muže v restauraci, ale také svého známého v době návštěvy.  ...celý článek
JFO B.jpg
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
05.01.2018 14:31:51
Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Tichá_dohoda_B.jpg
21.12.2017 09:28:54
„Kdo se tu nenarodil nebo tu nežil pár let, ten nikdy nepochopí to město ocelový.“ Zpívá se v první sloce písničky nového alba Hlasitá revoluce hudební skupiny Tichá dohoda. Autor hudby a textu Dan Šustr v ní s trochou nostalgie vzpomíná na staré časy v jeho rodném městě. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
Banner COLORWIN_AddWords_220x220px.jpg
01TH01.jpg

Zrušení a opětovné osvojení

24.08.2016 10:21:33

Vzhledem k tomu, že osvojení vytváří mezi osvojitelem a osvojencem takový vztah, jaký je mezi rodičem a dítětem, nezaniká právní poměr jím založený dosažením zletilosti osvojence ani smrtí některé ze zúčastněných osob.

Přesto zákon umožňuje z důležitých důvodů osvojení na návrh osvojence či osvojitele zrušit. Pokud podá návrh jen jeden z nich, může se druhý k návrhu připojit. Důležité důvody zákon nedefinuje, jejich výklad ponechává soudu, který je posoudí vzhledem ke všem okolnostem konkrétního případu.

Při vzniku osvojení je rozhodnutím soudu nejprve osvojení založeno jako zrušitelné. Bez jakéhokoliv dalšího projednání věci před soudem dochází po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení k automatické přeměně z osvojení zrušitelného na osvojení nezrušitelné, přičemž tuto přeměnu nelze vyloučit ani smluvně ani rozhodnutím soudu. Je proto nanejvýš vhodné, aby byli budoucí osvojitelé o této skutečnosti před rozhodnutím o osvojení soudem dostatečně informováni. Pokud je to v souladu se zájmy dítěte, může soud i před uplynutím doby tří let od rozhodnutí o osvojení na návrh osvojitele rozhodnout, že osvojení je nezrušitelné.

Pokud dojde ke zrušení osvojení, zanikne poměr vzniklý osvojením a obnovuje se příbuzenský poměr v původní biologické rodině. Osvojenec bude mít po zrušení osvojení také příjmení, které měl před osvojením, ledaže prohlásí, že si stávající příjmení ponechá.

Co se týká opětovného osvojení, to je možné jen za určitých podmínek, a sice pokud bylo dřívější osvojení zrušeno, dále má-li být osvojenec osvojen pozdějším manželem osvojitele poté, co předchozí manžel, který byl společným osvojitelem, zemřel, nebo zemřel-li ten, kdo byl jediným osvojitelem, anebo ti, kdo byli společnými osvojiteli.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři