www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 18. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Zrušení a opětovné osvojení

24.08.2016 10:21:33

Vzhledem k tomu, že osvojení vytváří mezi osvojitelem a osvojencem takový vztah, jaký je mezi rodičem a dítětem, nezaniká právní poměr jím založený dosažením zletilosti osvojence ani smrtí některé ze zúčastněných osob.

Přesto zákon umožňuje z důležitých důvodů osvojení na návrh osvojence či osvojitele zrušit. Pokud podá návrh jen jeden z nich, může se druhý k návrhu připojit. Důležité důvody zákon nedefinuje, jejich výklad ponechává soudu, který je posoudí vzhledem ke všem okolnostem konkrétního případu.

Při vzniku osvojení je rozhodnutím soudu nejprve osvojení založeno jako zrušitelné. Bez jakéhokoliv dalšího projednání věci před soudem dochází po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení k automatické přeměně z osvojení zrušitelného na osvojení nezrušitelné, přičemž tuto přeměnu nelze vyloučit ani smluvně ani rozhodnutím soudu. Je proto nanejvýš vhodné, aby byli budoucí osvojitelé o této skutečnosti před rozhodnutím o osvojení soudem dostatečně informováni. Pokud je to v souladu se zájmy dítěte, může soud i před uplynutím doby tří let od rozhodnutí o osvojení na návrh osvojitele rozhodnout, že osvojení je nezrušitelné.

Pokud dojde ke zrušení osvojení, zanikne poměr vzniklý osvojením a obnovuje se příbuzenský poměr v původní biologické rodině. Osvojenec bude mít po zrušení osvojení také příjmení, které měl před osvojením, ledaže prohlásí, že si stávající příjmení ponechá.

Co se týká opětovného osvojení, to je možné jen za určitých podmínek, a sice pokud bylo dřívější osvojení zrušeno, dále má-li být osvojenec osvojen pozdějším manželem osvojitele poté, co předchozí manžel, který byl společným osvojitelem, zemřel, nebo zemřel-li ten, kdo byl jediným osvojitelem, anebo ti, kdo byli společnými osvojiteli.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři