www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
DNvyprosteniJeepTrinec (4) – kopie.JPG
25.02.2018 13:28:28
TŘINEC - V potoce a na střeše skončil v sobotu dopoledne jeep. Nehoda, u které pomohl hasičský Bizon, se naštěstí obešla bez zranění.  ...celý článek
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Způsob a rozsah náhrady škody

24.10.2016 14:05:13

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nejedná se přitom pouze o škodu skutečnou, tj. o kterou se hodnota majetku snížila, ale i o ušlý zisk, tj. o co se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv se zvýšit měla.

Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu vůči třetí osobě (poškozenému například byla vyměřena pokuta finančním úřadem), má poškozený právo, aby škůdce dluh zaplatil.

Co se týká způsobu náhrady škody, občanský zákoník preferuje uvedení do předešlého stavu. Pouze pokud to není dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, nahradí se škoda v penězích. To má své opodstatnění neboť navrácení do předešlého stavu lépe odpovídá zájmu poškozeného na neporušenosti jeho majetku, a proto je nejvhodnějším způsobem k vyrovnání škody, a zároveň odpovídá kompenzační funkci náhrady škody. Oproti peněžité náhradě má i tu výhodu, že není třeba provádět často velmi komplikovaný výpočet. Má-li škůdce povinnost nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, záleží na něm, jak tuto povinnost splní. Může to učinit např. vlastními silami nebo za pomoci jiných osob, které k tomu smluvně zaváže a zaplatí jim potřebnou úplatu.

Náhrada nemajetkové újmy (tedy újmy, která nepředstavuje ztrátu na majetku, ale bude spočívat např. v zásahu do zdraví, cti nebo soukromí poškozeného) se poskytuje formou tzv. zadostiučinění, které může mít celou řadu podob, přičemž má být zvoleno takové řešení, které způsobenou újmu odčiní dostatečně účinně. Pokud například noviny poškodí nějakou osobu zveřejněním lživých informací na titulní straně, neměla by být zadostiučiněním pouhá omluva na posledních stranách novin, nýbrž omluva zveřejněná též na titulní straně.

Občanský zákoník dále stanoví, že náhradu nemajetkové újmy mohou za určitých okolností požadovat nejenom přímo dotčené osoby, ale i osoby, které újmu důvodně pociťují jako osobní neštěstí, například příbuzní poškozeného.

Výši náhrady újmy či škody může určit s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem soud. Stejně tak může soud výši náhrady škody, nebyla-li způsobená úmyslně, přiměřeně snížit.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři