www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
TH logo HutníkB.jpg
20.02.2018 15:32:48
MOSTY U JABLUNKOVA - Kdo ví, třeba se zrodila na olympijském festivalu v lyžařském areálu v Mostech u Jablunkova nová sportovní hvězda. Veřejné závody přilákaly stovky zájemců
a další stovky návštěvníků přišly, aby nasály olympijskou atmosféru. Všichni si akci užili.  ...celý článek
gastro_nem B.jpg
20.02.2018 14:44:57
ČESKÝ TĚŠÍN - Dvěma novými přístroji – koloskopem a gastroskopem - se může pochlubit gastroenterologická ambulance Nemocnice Český Těšín, která patří do skupiny AGEL. Díky nim se pacientům dostane rychlejšího, ale zároveň i kvalitnějšího vyšetření trávicího traktu.  ...celý článek
valnetyn B.jpg
20.02.2018 09:35:54
TŘINEC - Svatého Valentýna slavili všichni ti, kteří dorazili minulý týden do Nemocnice Třinec darovat krev či plazmu. Zdravotníci pro ně připravili milou odměnu a dali jim tím najevo, jak moc si jejich počínání váží.  ...celý článek
Kultura
16.02.2018 14:08:28
ČESKÝ TĚŠÍN, CIESZYN - Období bálů a zábav je už minulostí. Basa jako symbol lidových veselí skončila „pod zemí“ a nastala doba čtyřicetidenního půstu. V úterý v podvečer se sešli občané obou Těšínů, aby období radostí ukončili. ...celý článek
Právník radí
15.02.2018 11:11:13
Spotřebitele zákon definuje jako osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Hutnik 07.jpg

Změna jména a příjmení

05.11.2014 08:08:38

Otázka změny jména a příjmení je upravena v zákoně o matrikách. Dle tohoto zákona lze takovouto změnu povolit jenom na základě žádosti podané dotčenou osobou, případně na základě žádosti jejího zákonného zástupce.

Žádost se podává na matričním úřadě, přičemž tato žádost musí být patřičně odůvodněná a rovněž je nutné k ní přiložit příslušné doklady. Přílohy k žádosti se ovšem budou lišit v závislosti na důvodu žádosti o změnu.

Zákon o matrikách dále stanovuje podmínky, kdy lze a kdy nelze takovýmto žádostem vyhovět. Změna jména není možná, pokud osoba mužského pohlaví žádá o změnu na jméno ženské, nebo naopak. Dalším důvodem, kdy nebude povolena změna jména, je skutečnost, že se žádost týká změny jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Co se týče příjmení, zákon o matrikách stanovuje, že jeho změna se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Se změnou příjmení během trvání manželství jsou spojené další skutečnosti, které je nutno vzít na vědomí. Během manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů. Zákon dále ve vztahu ke změně příjmení během manželství stanovuje, že mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí. Nezletilému dítěti se změní příjmení také v případě, když jeho rodiče mají různá příjmení, a příjmení se změní tomu z manželů, jehož příjmení má nezletilé dítě.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.