www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 12. prosince 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
Alej-zavrena B.jpg
11.12.2017 13:56:54
TŘINEC -  Silný vítr včera uzavřel silnici přes místní část Kanada v Třinci. Průjezd takzvaným Kanadským lesem je už od včerejšího odpoledne uzavřen. Vítr tady lámal a porážel stromy. Kvůli nebezpečí městský úřad nařídil cestu zavřít.  ...celý článek
noviny o planovani BYS (1) - kopie.JPG
08.12.2017 13:03:22
BYSTŘICE - Do schránek Bystřičanů se dostaly jedinečné noviny. Ačkoli jejich název – Bystřice v roce 2023 – evokuje sci-fi čtení, čtenáře čeká také nahlédnutí do výsledků plánování, v němž občané hodnotili život ve více než 5tisícové obci.  ...celý článek
DLS_int_c09_150903 - kopie.jpg
08.12.2017 11:03:16
DOLNÍ LOMNÁ - Po žádosti o dotaci nyní netrpělivě čekají na verdikt nejen na české základní škole, ale
i na obecním úřadě v Dolní Lomné. Potřebují zde totiž deset milionů na rekonstrukci půdy, kam hodlají přesunout část výuky. Tímto způsobem by škola uspokojila poptávku po vzdělání v celé spádové oblasti.  ...celý článek
Kultura
08.12.2017 08:43:09
REGION - Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. ...celý článek
Právník radí
08.12.2017 08:44:59
V rámci insolvenčního řízení uplatňují jednotliví věřitelé své pohledávky, a to formou jejich přihlášení do insolvenčního řízení. V návaznosti na to, obecně získávají právo podílet se na rozhodování o tom, jak má být s majetkem dlužníka nakládáno, a to právě prostřednictvím věřitelských orgánů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
48TH01.jpg

Změna jména a příjmení

05.11.2014 08:08:38

Otázka změny jména a příjmení je upravena v zákoně o matrikách. Dle tohoto zákona lze takovouto změnu povolit jenom na základě žádosti podané dotčenou osobou, případně na základě žádosti jejího zákonného zástupce.

Žádost se podává na matričním úřadě, přičemž tato žádost musí být patřičně odůvodněná a rovněž je nutné k ní přiložit příslušné doklady. Přílohy k žádosti se ovšem budou lišit v závislosti na důvodu žádosti o změnu.

Zákon o matrikách dále stanovuje podmínky, kdy lze a kdy nelze takovýmto žádostem vyhovět. Změna jména není možná, pokud osoba mužského pohlaví žádá o změnu na jméno ženské, nebo naopak. Dalším důvodem, kdy nebude povolena změna jména, je skutečnost, že se žádost týká změny jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Co se týče příjmení, zákon o matrikách stanovuje, že jeho změna se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Se změnou příjmení během trvání manželství jsou spojené další skutečnosti, které je nutno vzít na vědomí. Během manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů. Zákon dále ve vztahu ke změně příjmení během manželství stanovuje, že mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí. Nezletilému dítěti se změní příjmení také v případě, když jeho rodiče mají různá příjmení, a příjmení se změní tomu z manželů, jehož příjmení má nezletilé dítě.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.