www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Zastavení exekuce

01.11.2017 13:13:15

Z hlediska běhu exekučního řízení představuje zastavení exekuce v podstatě jedinou možnost pro povinného, jak se bránit proti oprávněnému a jeho exekučnímu titulu, na základě kterého byla exekuce nařízena.

A to, nebereme-li v potaz institut odkladu exekuce, jehož účelem je předcházet mimořádně nepříznivým následkům, které by mohly nastat v osobní, ekonomické a sociální sféře povinného v důsledku bezodkladného provedení exekuce. K odkladu exekuce na exekutorem stanovenou dobu může dojít na základě návrhu povinného z důvodů mimořádných okolností, přičemž podstatným znakem je přechodný charakter těchto okolností.

Z hlediska časových možností povinného podat návrh na zastavení exekuce rozlišujeme několik okamžiků. Povinný může podat návrh na zastavení exekuce ve lhůtě 30 dnů, ode dne kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění povinnosti. Návrh podaný v této lhůtě má odkladný účinek. Exekutor sice nemůže exekuci dokončit, tzv. provést, avšak může vydávat exekuční příkazy k zajištění majetku povinného.

Nepodá-li povinný návrh na zastavení exekuce ve výše uvedené lhůtě (30 dnů), může podat návrh na zastavení exekuce do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro zastavení exekuce. Důvodem pro zastavení exekuce může být to, že exekuční titul nebyl v době, kdy byl exekutor pověřen exekutorem k vedení exekuce, ještě vykonatelný, či byl exekuční titul zrušen, popř. přestal býti účinným. Dále pak na návrh oprávněného na zastavení exekuce či na základě excindační žaloby na vyloučení věcí z exekuce, atd. Častým důvodem pro zastavení exekuce je i skutečnost, že přes snahu exekutora nebyl zjištěn žádný majetek povinného nebo jeho samotná hodnota nepostačuje ani na krytí nákladů exekuce.

V případě, že exekutor návrhu na zastavení exekuce nevyhoví, postoupí ho příslušnému soudu, který následně o tomto návrhu povinného na zastavení exekuce rozhodne. Exekuce však může být zastavena i tehdy, pokud oprávněný nesloží zálohu na náklady exekuce stanovenou exekutorem.

Nutno dodat, že návrh na zastavení exekuce je v podstatě jediným obranným prostředkem manžela povinného, pokud jde o výlučný majetek manžela povinného či o postih jeho podílu ve společném jmění manželů.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři