www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 20. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Započtení daru do dědictví

28.12.2015 11:24:27

V dědickém řízení by se měly zohlednit dary, které některý z dědiců nabyl bezplatně od zůstavitele jako dárce. Jak takové započítávání darů v dědictví funguje?

V případě dědění ze zákona (bez závěti zůstavitele) se započtení daru na povinný podíl v dědictví bude provádět zejména tehdy, když by po smrti zůstavitele (dárce) došlo k neúměrnému zvýhodnění některého z neopominutelných dědiců (těmi jsou potomci zůstavitele, pokud již nežijí tak jejich děti), a tedy při dědění ze zákona se dědici na jeho povinný podíl (podíl na pozůstalosti, na který má nárok ze zákona) započtou dary, které od zůstavitele za jeho života obdržel v posledních třech letech, bez ohledu na to, zda zůstavitel započtení přikázal. Zůstavitel však může přikázat, aby se započtení provedlo za delší dobu.

Nezapočítávají se obvyklé dary, tzn. běžné dárky menší hodnoty, narozeninové dárky, vánoční dárky apod. V případě, že jde o dědice, který je dítětem zůstavitelova potomka (vnuk, vnučka) budou se započítávat i ty dary, které obdržel bezplatně předek tohoto dědice.

U dědění ze závěti je možno započtení na dědický podíl provést pouze tehdy, pokud to zůstavitel přikázal (nejčastěji v samotné závěti). Výjimkou je případ, kdy by obdarovaný dědic byl proti jinému neopominutelnému dědici, který je nezletilý a zároveň nebyl vyděděn, nedůvodně zvýhodněn, provede započtení soud (resp. soudní komisař – tj. notář) během dědického řízení, i když to zůstavitel nepřikázal, přičemž zde nebude omezení, zda dar byl poskytnut v posledních třech letech.

Při započtení daru se vychází z ceny, kterou měl dar v době darování. Pokud za života dostal syn od otce dům, bude započtena cena tohoto domu vůči dalším sourozencům tak, že podíl z pozůstalosti se obdarovanému synovi sníží o hodnotu domu, který měl v okamžiku darování. Pokud by hodnota domu přesahovala výši podílu, tak z dědictví nedostane nic, avšak nemusí ani „vyplácet“ zbylé sourozence.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři