www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 17. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
TH logo HutníkB.jpg
16.01.2018 14:26:15
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
expedice kamenity 2018 - kopie.jpg
16.01.2018 14:14:04
JABLUNKOV, DOLNÍ LOMNÁ - Za rekordní čas zdolali hasiči z regionu Expedici Kamenitý, která je již jejich tradiční novoroční akcí. Necelé dva kilometry dlouhou trasu „v plné zbroji“ zvládli za 41 minut.  ...celý článek
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
05.01.2018 14:31:51
Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
Banner COLORWIN_AddWords_220x220px.jpg
01TH01.jpg

Započtení daru do dědictví

28.12.2015 11:24:27

V dědickém řízení by se měly zohlednit dary, které některý z dědiců nabyl bezplatně od zůstavitele jako dárce. Jak takové započítávání darů v dědictví funguje?

V případě dědění ze zákona (bez závěti zůstavitele) se započtení daru na povinný podíl v dědictví bude provádět zejména tehdy, když by po smrti zůstavitele (dárce) došlo k neúměrnému zvýhodnění některého z neopominutelných dědiců (těmi jsou potomci zůstavitele, pokud již nežijí tak jejich děti), a tedy při dědění ze zákona se dědici na jeho povinný podíl (podíl na pozůstalosti, na který má nárok ze zákona) započtou dary, které od zůstavitele za jeho života obdržel v posledních třech letech, bez ohledu na to, zda zůstavitel započtení přikázal. Zůstavitel však může přikázat, aby se započtení provedlo za delší dobu.

Nezapočítávají se obvyklé dary, tzn. běžné dárky menší hodnoty, narozeninové dárky, vánoční dárky apod. V případě, že jde o dědice, který je dítětem zůstavitelova potomka (vnuk, vnučka) budou se započítávat i ty dary, které obdržel bezplatně předek tohoto dědice.

U dědění ze závěti je možno započtení na dědický podíl provést pouze tehdy, pokud to zůstavitel přikázal (nejčastěji v samotné závěti). Výjimkou je případ, kdy by obdarovaný dědic byl proti jinému neopominutelnému dědici, který je nezletilý a zároveň nebyl vyděděn, nedůvodně zvýhodněn, provede započtení soud (resp. soudní komisař – tj. notář) během dědického řízení, i když to zůstavitel nepřikázal, přičemž zde nebude omezení, zda dar byl poskytnut v posledních třech letech.

Při započtení daru se vychází z ceny, kterou měl dar v době darování. Pokud za života dostal syn od otce dům, bude započtena cena tohoto domu vůči dalším sourozencům tak, že podíl z pozůstalosti se obdarovanému synovi sníží o hodnotu domu, který měl v okamžiku darování. Pokud by hodnota domu přesahovala výši podílu, tak z dědictví nedostane nic, avšak nemusí ani „vyplácet“ zbylé sourozence.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři