www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Základní zásady trestního práva

08.03.2017 15:08:10

Za trestný čin považujeme protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v zákoně. Aby mohlo být jednání určité osoby kvalifikováno jako trestný čin, musí plnit tyto znaky.

Jednání bylo zaviněné, přičemž zásadně je potřeba zavinění úmyslného. Trestné činy se podle závažnosti a výše trestní sazby dělí na dvě skupiny: přečiny a zločiny.

U zločinů dále rozlišujeme zvlášť závažné zločiny, u nichž může být trestná i samotná jejich příprava, tj. úmyslné vytváření podmínek pro spáchání trestného činu a to za podmínky, že nedošlo k pokusu trestného činu a u konkrétního trestného činu uvedeno, že příprava se trestá.

Dalším vývojovým stádiem trestného činu je tedy pokus, při němž pachatel již bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu. Pokus je trestný vždy. Pachateli pokusu se uloží trest v trestní sazbě, jako za dokonaný trestný čin.

Jednou ze základních zásad, které ovládají oblast trestního práva je tzv. „zásada subsidiarity trestní represe“, podle které trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Zjednodušeně lze tedy říci, že trestněprávní ochrana je na místě pouze tehdy, pokud k ochraně nepostačují prostředky jiných právních odvětví, zejména práva správního (typicky přestupky či správní delikty), občanského, obchodního apod., neboť trestněprávní řešení lze uplatňovat pouze v situacích nejzávažnějších jednání poškozujících chráněné společenské zájmy a hodnoty.

Další důležitou zásadou je tzv. „zásada zákonnosti“, která určuje, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit. Nebude –li tedy nějaké jednání v trestním zákoně popsáno, nemůže být trestným činem, byť by bylo jakkoliv nebezpečné či nemorální.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři