www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. září 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemtr B.jpg
21.09.2017 15:44:14
TŘINEC - Pět nových monitorů dechu Babysense II mají nyní k dispozici v třinecké porodnici. Monitory budou hlídat nově narozené děti. Dnes monitory gynekologicko-porodnickému oddělení předala Nadace Křižovatka.  ...celý článek
SOJ_B.jpg
21.09.2017 14:44:02
HRČAVA - Starostové obcí Jablunkovska se tentokrát sešli na Hrčavě v tamním kulturním domě. Témat, která na schůzi Sdružení obcí Jablunkovska (SOJ) probírali, bylo několik: od návrhů kandidátů, kterým budou věnovány další tři stromy v hradecké Aleji dobra, přes kompostéry, školení, nové pohřební řády či úspěšný boj s křídlatkou, až po společné projekty.  ...celý článek
DSC_3165.JPG
20.09.2017 11:46:20
TŘINEC - Stát nemůže být bezplatnou detektivní kanceláří a trestní oznámení nemají být prostředky politického boje. To je postoj Ústavního soudu, který takto rozhodl ve více než čtyři roky trvající kauze, již vyprovokovalo trestní oznámení opozičního zastupitele Jana Ference podané na třineckou starostku Věru Palkovskou.  ...celý článek
Kultura
18.09.2017 17:26:59
TŘINEC - Od klasického zpracování bratří Grimmů přes broadwayská divadelní jeviště až po oscarový animovaný film Disneyho. A světoznámý příběh o Sněhurce se nyní roztančí i na ledě, premiérově v Třinci. ...celý článek
Právník radí
19.09.2017 09:44:54
Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
dobrovolnici B.jpg
15.09.2017 13:11:36
Na kolenou uprostřed živého plotu, na štaflích se štětcem v ruce, s hadrem a kbelíkem. Tak se dnes dopoledne dali potkat zaměstnanci Třineckých železáren. Alespoň ti, kteří se tradičně zapojili do firemního Dobrovolnického dne. ...celý článek
Inzerce
37TH01.jpg

Zajištění dluhu ručením I.

27.03.2015 08:52:36

Dluh může být zajištěn tak, že se třetí osoba zaváže věřiteli (nebo ve prospěch věřitele) za splnění dluhu dlužníkem. Není-li někdo s to dát jistotu zřízením zástavního práva, dá jistotu způsobilým ručitelem.

Zástavní právo je tak poněkud silnějším způsobem zajištění dluhu než ručení, nicméně i ručení má pro ručitele velmi závažné následky v případě, že dlužník svůj dluh vůči věřiteli nesplní.

Má se za to, že způsobilým ručitelem je osoba, která může být žalována v tuzemsku a která má vhodný majetek. Ručitelem tak v zásadě může být osoba, která má majetek odpovídající hodnoty a zároveň je možno na této osobě vymáhat splnění její povinnosti u českých soudů. Na rozdíl od zástavního práva, které je vázáno na konkrétní věc - zástavu - a je tedy právem věcným, je ručení právem smluvním, neboť zavazuje pouze smluvní stranu - osobu ručitele. (Pro úplnost dodávám, že ručení je mj. založeno i přímo zákonem, nicméně tzv. zákonným ručením se zde zabývat nebudeme.)

Smlouva vzniká tak, že prohlášení ručitele o převzetí ručení vyžaduje jeho přijetí věřitelem. Pokud věřitel ručení nepřijme, nemůže po ručiteli v případě nesplnění dluhu dlužníkem nic žádat. K platnému vzniku ručení je zapotřebí, aby ručitel učinil své ručitelské prohlášení písemně. Dalším předpokladem vzniku ručení je platný dluh dlužníka, přičemž ručení lze poskytnout i pro dluhy, které teprve v budoucnu vzniknou nebo takové, které jsou vázány na podmínku, jakož i za soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu.

Důležitým z pohledu ručitele je skutečnost, že je-li ručením zajištěna pouze část dluhu, nesnižuje se rozsah ručení částečným zaplacením, zůstává-li dluh nesplněn ve výši, v jaké je zajištěn ručením. Pokud tedy činí dluh např. 200.000,- Kč a ručitel omezil své ručení pouze co do částky 100.000,- Kč, pak pokud dlužník uhradí věřiteli např. 50.000 či 100.000,- Kč, nesnižuje se tím nijak rozsah ručení.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.