www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 17. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
TH logo HutníkB.jpg
16.01.2018 14:26:15
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
expedice kamenity 2018 - kopie.jpg
16.01.2018 14:14:04
JABLUNKOV, DOLNÍ LOMNÁ - Za rekordní čas zdolali hasiči z regionu Expedici Kamenitý, která je již jejich tradiční novoroční akcí. Necelé dva kilometry dlouhou trasu „v plné zbroji“ zvládli za 41 minut.  ...celý článek
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
05.01.2018 14:31:51
Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
Banner COLORWIN_AddWords_220x220px.jpg
01TH01.jpg

Zajištění dluhu ručením I.

27.03.2015 08:52:36

Dluh může být zajištěn tak, že se třetí osoba zaváže věřiteli (nebo ve prospěch věřitele) za splnění dluhu dlužníkem. Není-li někdo s to dát jistotu zřízením zástavního práva, dá jistotu způsobilým ručitelem.

Zástavní právo je tak poněkud silnějším způsobem zajištění dluhu než ručení, nicméně i ručení má pro ručitele velmi závažné následky v případě, že dlužník svůj dluh vůči věřiteli nesplní.

Má se za to, že způsobilým ručitelem je osoba, která může být žalována v tuzemsku a která má vhodný majetek. Ručitelem tak v zásadě může být osoba, která má majetek odpovídající hodnoty a zároveň je možno na této osobě vymáhat splnění její povinnosti u českých soudů. Na rozdíl od zástavního práva, které je vázáno na konkrétní věc - zástavu - a je tedy právem věcným, je ručení právem smluvním, neboť zavazuje pouze smluvní stranu - osobu ručitele. (Pro úplnost dodávám, že ručení je mj. založeno i přímo zákonem, nicméně tzv. zákonným ručením se zde zabývat nebudeme.)

Smlouva vzniká tak, že prohlášení ručitele o převzetí ručení vyžaduje jeho přijetí věřitelem. Pokud věřitel ručení nepřijme, nemůže po ručiteli v případě nesplnění dluhu dlužníkem nic žádat. K platnému vzniku ručení je zapotřebí, aby ručitel učinil své ručitelské prohlášení písemně. Dalším předpokladem vzniku ručení je platný dluh dlužníka, přičemž ručení lze poskytnout i pro dluhy, které teprve v budoucnu vzniknou nebo takové, které jsou vázány na podmínku, jakož i za soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu.

Důležitým z pohledu ručitele je skutečnost, že je-li ručením zajištěna pouze část dluhu, nesnižuje se rozsah ručení částečným zaplacením, zůstává-li dluh nesplněn ve výši, v jaké je zajištěn ručením. Pokud tedy činí dluh např. 200.000,- Kč a ručitel omezil své ručení pouze co do částky 100.000,- Kč, pak pokud dlužník uhradí věřiteli např. 50.000 či 100.000,- Kč, nesnižuje se tím nijak rozsah ručení.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.