www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. září 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemtr B.jpg
21.09.2017 15:44:14
TŘINEC - Pět nových monitorů dechu Babysense II mají nyní k dispozici v třinecké porodnici. Monitory budou hlídat nově narozené děti. Dnes monitory gynekologicko-porodnickému oddělení předala Nadace Křižovatka.  ...celý článek
SOJ_B.jpg
21.09.2017 14:44:02
HRČAVA - Starostové obcí Jablunkovska se tentokrát sešli na Hrčavě v tamním kulturním domě. Témat, která na schůzi Sdružení obcí Jablunkovska (SOJ) probírali, bylo několik: od návrhů kandidátů, kterým budou věnovány další tři stromy v hradecké Aleji dobra, přes kompostéry, školení, nové pohřební řády či úspěšný boj s křídlatkou, až po společné projekty.  ...celý článek
DSC_3165.JPG
20.09.2017 11:46:20
TŘINEC - Stát nemůže být bezplatnou detektivní kanceláří a trestní oznámení nemají být prostředky politického boje. To je postoj Ústavního soudu, který takto rozhodl ve více než čtyři roky trvající kauze, již vyprovokovalo trestní oznámení opozičního zastupitele Jana Ference podané na třineckou starostku Věru Palkovskou.  ...celý článek
Kultura
18.09.2017 17:26:59
TŘINEC - Od klasického zpracování bratří Grimmů přes broadwayská divadelní jeviště až po oscarový animovaný film Disneyho. A světoznámý příběh o Sněhurce se nyní roztančí i na ledě, premiérově v Třinci. ...celý článek
Právník radí
19.09.2017 09:44:54
Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
dobrovolnici B.jpg
15.09.2017 13:11:36
Na kolenou uprostřed živého plotu, na štaflích se štětcem v ruce, s hadrem a kbelíkem. Tak se dnes dopoledne dali potkat zaměstnanci Třineckých železáren. Alespoň ti, kteří se tradičně zapojili do firemního Dobrovolnického dne. ...celý článek
Inzerce
37TH01.jpg

Vlastnické právo

31.12.2014 11:29:31

Vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství nad konkrétní věcí individuálně určené osoby, čili vlastníka. Avšak pojem vlastnictví se také často mezi běžnými občany používá ve významu majetku či jmění, tedy pro označení předmětu vlastnického práva.

Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem. Jde o právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám (erga omnes) na rozdíl od závazkových práv, které působí jen mezi stranami závazku (inter partes). Vlastnickému právu odpovídá povinnost všech ostatních subjektů nerušit vlastníka ve výkonu svého vlastnického práva k věci. Předmětem vlastnického práva může být jakákoli věc v právním smyslu.

Obecně je vlastnictví upraveno v občanském zákoníku. Občanský zákoník vymezuje předmět a rozsah vlastnického práva jako vše, co někomu patří, a to jak věci hmotné, tak i věci nehmotné, tedy rovněž např. patenty, průmyslové vzory nebo obchodní tajemství. Avšak občanský zákoník není jediným předpisem, kde je vlastnické právo upraveno. Základním právním předpisem, který v sobě zahrnuje zejména ochranu vlastnického práva, je Listina základních práv a svobod, která stanoví, že každý má právo vlastnit majetek a vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný rozsah a ochranu.

Vlastník má právo věc držet (ius possidendi) a pouze vlastník se může rozhodnout, jakým způsobem bude se svým majetkem disponovat (ius disponendi), má právo jej užívat, požívat jeho plody a užitky (ius utendi et fruendi). Vlastník tedy rozhoduje, jak bude věc zužitkována, má právo věc prodat, opustit ji, nakládat s ní volně dle své vlastní úvahy. Vlastnickému právu jednoho odpovídá povinnost všech ostatních zdržet se všeho, co by vlastníka omezovalo ve výkonu jeho vlastnického práva.

Pro úplnost podotýkáme, že vlastnické právo také zavazuje a má své hranice.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři s.r.o.