www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 18. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Vlastnické právo

31.12.2014 11:29:31

Vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství nad konkrétní věcí individuálně určené osoby, čili vlastníka. Avšak pojem vlastnictví se také často mezi běžnými občany používá ve významu majetku či jmění, tedy pro označení předmětu vlastnického práva.

Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem. Jde o právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám (erga omnes) na rozdíl od závazkových práv, které působí jen mezi stranami závazku (inter partes). Vlastnickému právu odpovídá povinnost všech ostatních subjektů nerušit vlastníka ve výkonu svého vlastnického práva k věci. Předmětem vlastnického práva může být jakákoli věc v právním smyslu.

Obecně je vlastnictví upraveno v občanském zákoníku. Občanský zákoník vymezuje předmět a rozsah vlastnického práva jako vše, co někomu patří, a to jak věci hmotné, tak i věci nehmotné, tedy rovněž např. patenty, průmyslové vzory nebo obchodní tajemství. Avšak občanský zákoník není jediným předpisem, kde je vlastnické právo upraveno. Základním právním předpisem, který v sobě zahrnuje zejména ochranu vlastnického práva, je Listina základních práv a svobod, která stanoví, že každý má právo vlastnit majetek a vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný rozsah a ochranu.

Vlastník má právo věc držet (ius possidendi) a pouze vlastník se může rozhodnout, jakým způsobem bude se svým majetkem disponovat (ius disponendi), má právo jej užívat, požívat jeho plody a užitky (ius utendi et fruendi). Vlastník tedy rozhoduje, jak bude věc zužitkována, má právo věc prodat, opustit ji, nakládat s ní volně dle své vlastní úvahy. Vlastnickému právu jednoho odpovídá povinnost všech ostatních zdržet se všeho, co by vlastníka omezovalo ve výkonu jeho vlastnického práva.

Pro úplnost podotýkáme, že vlastnické právo také zavazuje a má své hranice.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři s.r.o.