www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 18. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Vedlejší doložky v závěti

05.06.2014 09:55:51

Jednou z novinek, kterou při pořizování závěti přináší nový občanský zákoník, je možnost zůstavitele svobodněji nakládat se svou poslední vůlí a uložit v ní svým dědicům podmínky, za jakých budou dědit, možnost časového odkladu dědění (tzn. doložka času) nebo uložení určitého příkazu.

Jinými slovy zůstavitel může dle stávající právní úpravy například podmínit dědění tím, aby povolaný dědic úspěšně vystudoval vysokou školu, nebo aby neprodal určité vymíněné věci.

Je nutné zmínit, že zákon také chrání dědice, a to dáním určitých mantinelů zůstaviteli při uplatňování těchto vedlejších doložek. Vedlejší doložka nesmí směrovat jen k zřejmému obtěžování dědice v důsledku zjevné zůstavitelovy svévole a rovněž nemůže vedlejší doložka odporovat veřejnému pořádku a nesmí být nesrozumitelná.

Dalším omezením, které zákon výslovně zmiňuje, je zákaz uložení dědici takové povinnosti, která spočívá například v tom, že mu zůstavitel přikáže uzavřít či neuzavřít manželství, popřípadě ho nutí setrvat v manželství nebo nechat se rozvést. Je ale možné, aby bylo dědici ustaveno určité právo na dobu, než uzavře manželství. Pro vysvětlení, lze tedy určit, aby pozůstalost připadla manželce do doby, než se znovu provdá.

Může však vyvstat otázka, kdo a jak bude dohlížet na to, aby byly plněny vedlejší doložky v závěti dle poslední vůle zůstavitele? Platná právní úprava umožňuje, aby zůstavitel ve své poslední vůli povolal tzv. vykonavatele závěti, který bude hájit jeho práva, namítat nezpůsobilost dědice a de facto dbát o splnění zůstavitelovi poslední vůle, tedy i plnění vedlejších doložek. Zůstavitel může vykonavateli ve své závěti určit povinnosti, které je povinen splnit a také rozhodnout o jeho odměně (toto ale může být vykonáváno i bezplatně).

Advokátní Kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři s.r.o.