www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 20. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Uplatňování směnek u soudu

20.10.2015 09:38:06

V den splatnosti směnky, má osoba, u níž se směnka nachází (nejčastěji věřitel), povinnost v místě splatnosti uvedeného na směnce předložit směnku dlužníkovi k placení. Z toho důvodu je vhodné uvádět jako místo splatnosti směnky bydliště/sídlo věřitele.

Pokud dlužník směnečnou sumu ve splatnosti neuhradí, má věřitel právo uplatnit své právo na úhradu směnečné sumy u soudu. Pokud je směnka avalovaná, je vhodné žalovat vedle samotného dlužníka také všechny avalisty. K žalobě musí být vždy přiložen originál směnky. V případě prodlení dlužníka s úhradou směnečné sumy po splatnosti má věřitel nárok na zákonný úrok z prodlení dle zákona směnečného a šekového, který je ve výši 6% ročně od data splatnosti do zaplacení.

Směnečné soudní řízení je jedním ze zkrácených řízení. Po obdržení žaloby soud posoudí, zda má žaloba všechny podstatné náležitosti, a zda předložená směnka, z níž vyplývá nárok na zaplacení, je platná. Pokud dojde k závěru, že platná je, vydá tzv. směnečný platební rozkaz, který je rozhodnutím ve věci samé (obdobně jako klasický rozsudek). Proti směnečnému platebnímu rozkazu může dlužník ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho doručení podat námitky. Výhodou pro věřitele je, že ve směnečném řízení platí obrácené důkazní břemeno, kdy dlužník musí všechny své námitky odůvodnit a dostatečně prokázat, aby se zprostil závazku platit, a rozhodnutím soudu nebylo zrušeno a podaná žaloba zamítnuta. Jedinou výjimkou je případ, kdy dlužník namítne nepravost podpisu na směnce, tak je pak na věřiteli, aby jeho pravost prokázal.

Pokud dlužník v zákonné lhůtě nepodá odůvodněné námitky, popřípadě nepodá žádné, nabyde směnečný platební rozkaz právní moci a vykonatelnosti, a je exekučním titulem.

Je tedy patrno, že směnečné řízení je časově hospodárnější a dává věřiteli možnost rychlejším způsobem dosáhnout uspokojení své pohledávky.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.