www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 17. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
TH logo HutníkB.jpg
16.01.2018 14:26:15
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
expedice kamenity 2018 - kopie.jpg
16.01.2018 14:14:04
JABLUNKOV, DOLNÍ LOMNÁ - Za rekordní čas zdolali hasiči z regionu Expedici Kamenitý, která je již jejich tradiční novoroční akcí. Necelé dva kilometry dlouhou trasu „v plné zbroji“ zvládli za 41 minut.  ...celý článek
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
05.01.2018 14:31:51
Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
Banner COLORWIN_AddWords_220x220px.jpg
01TH01.jpg

Uplatňování směnek u soudu

20.10.2015 09:38:06

V den splatnosti směnky, má osoba, u níž se směnka nachází (nejčastěji věřitel), povinnost v místě splatnosti uvedeného na směnce předložit směnku dlužníkovi k placení. Z toho důvodu je vhodné uvádět jako místo splatnosti směnky bydliště/sídlo věřitele.

Pokud dlužník směnečnou sumu ve splatnosti neuhradí, má věřitel právo uplatnit své právo na úhradu směnečné sumy u soudu. Pokud je směnka avalovaná, je vhodné žalovat vedle samotného dlužníka také všechny avalisty. K žalobě musí být vždy přiložen originál směnky. V případě prodlení dlužníka s úhradou směnečné sumy po splatnosti má věřitel nárok na zákonný úrok z prodlení dle zákona směnečného a šekového, který je ve výši 6% ročně od data splatnosti do zaplacení.

Směnečné soudní řízení je jedním ze zkrácených řízení. Po obdržení žaloby soud posoudí, zda má žaloba všechny podstatné náležitosti, a zda předložená směnka, z níž vyplývá nárok na zaplacení, je platná. Pokud dojde k závěru, že platná je, vydá tzv. směnečný platební rozkaz, který je rozhodnutím ve věci samé (obdobně jako klasický rozsudek). Proti směnečnému platebnímu rozkazu může dlužník ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho doručení podat námitky. Výhodou pro věřitele je, že ve směnečném řízení platí obrácené důkazní břemeno, kdy dlužník musí všechny své námitky odůvodnit a dostatečně prokázat, aby se zprostil závazku platit, a rozhodnutím soudu nebylo zrušeno a podaná žaloba zamítnuta. Jedinou výjimkou je případ, kdy dlužník namítne nepravost podpisu na směnce, tak je pak na věřiteli, aby jeho pravost prokázal.

Pokud dlužník v zákonné lhůtě nepodá odůvodněné námitky, popřípadě nepodá žádné, nabyde směnečný platební rozkaz právní moci a vykonatelnosti, a je exekučním titulem.

Je tedy patrno, že směnečné řízení je časově hospodárnější a dává věřiteli možnost rychlejším způsobem dosáhnout uspokojení své pohledávky.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.