www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Trestní odpovědnost dětí a mladistvých

27.03.2017 15:19:40

Dopustí-li se osoba mladší osmnácti let trestného činu, platí pro ni zvláštní režim, který je upraven v zákoně o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Dle tohoto zákona se rozlišují mladiství.

To jsou osoby, které dosáhly věku 15 let, ale ještě nedovršily 18. rok věku a děti mladší patnácti let.

Řízení ve věcech mladistvých se vyznačuje určitými odchylkami oproti klasickému trestnímu řízení. V prvé řadě, hovoříme-li o trestném činu mladistvého, používáme výraz „provinění“. Trestné činy spáchané dětmi nazýváme „činy jinak trestnými“. Je-li mladistvý soudem pro mládež shledán vinným, neukládá se mu trest, ale tzv. „opatření“. Zákon zná tři druhy opatření: výchovná, ochranná a trestní.

V trestním řízení ve věcech mladistvým musí být postupováno vždy s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti níž se řízení vede, tak aby její další vývoj a její psychika byla co nejméně ohrožena. Také z toho důvodu musejí všechny zúčastněné orgány činné v trestním řízení mladistvých, tj. policejní orgány, státní zástupce, soudci, úředníci probační a mediační služby či sociální pracovníci mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. Trestní věci mladistvých projednávají soudy pro mládež - tedy specializovaní soudci.

V těchto speciálních trestních věcech mladistvých je rovněž kladen velký důraz na ochranu jejich osobnosti a soukromí, když před konečným rozhodnutím ve věci je zakázáno zveřejnit jakýmkoli způsobem informaci, ve které by bylo uvedeno jméno a příjmení mladistvého, nebo informaci, která obsahuje údaje, které by umožnily tohoto mladistvého identifikovat.

Mladistvý musí mít obhájce již od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření nebo provedeny úkony v trestním řízení, a to i v případě, když by zastoupení obhájcem výslovně odmítal.

Děti do patnácti let nejsou trestně odpovědné a nemohou být stíhány za spáchání trestného činu. Pokud se dopustí jednání v podobě tzv. činu jinak trestného, koná se civilní soudní řízení. V tomto řízení musí mít dítě opatrovníka, kterým je zpravidla advokát.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři