www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 17. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
TH logo HutníkB.jpg
16.01.2018 14:26:15
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
expedice kamenity 2018 - kopie.jpg
16.01.2018 14:14:04
JABLUNKOV, DOLNÍ LOMNÁ - Za rekordní čas zdolali hasiči z regionu Expedici Kamenitý, která je již jejich tradiční novoroční akcí. Necelé dva kilometry dlouhou trasu „v plné zbroji“ zvládli za 41 minut.  ...celý článek
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
05.01.2018 14:31:51
Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
Banner COLORWIN_AddWords_220x220px.jpg
01TH01.jpg

Srážky ze mzdy I.

18.10.2017 14:33:32

Srážky ze mzdy jsou jedním ze způsobů provedení exekuce. Ne vždy je zcela jasné co, kdy, jak a komu se vlastně v rámci provádění exekučních srážek sráží. Předně je potřeba poznamenat, že srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel z čisté mzdy povinného.

A to pouze na základě zaměstnavateli doručeného exekučního příkazu soudního exekutora, v němž je zaměstnavateli uloženo, aby prováděl ze mzdy exekučním příkazem stanovené srážky a tyto nevyplácel povinnému. Zaměstnavatel pak poté, co obdrží vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu, poukáže sraženou částku na účet soudního exekutora.

Do procesu provádění srážek ze mzdy vstupuje několik faktorů, přičemž níže si uvedeme důležité pojmy, které s tímto souvisí.

Prvním z nich je tzv. nezabavitelné minimum na povinného. Pod tímto pojmem se skrývají 2/3 ze sumy, tvořené částkou životního minima jednotlivce (3.410,- Kč pro rok 2017) představující zákonem, resp. nařízením vlády stanovenou minimální hranici příjmů pro člověka k zajištění jeho výživy a částkou normativních nákladů na bydlení (5.822,- Kč pro rok 2017). Nezabavitelné minimum (tedy 2/3 z částky 9.232,- Kč) tj. 6.154,67 Kč tak představuje částku, kterou nelze za žádných okolností povinnému srazit ze mzdy a musí být zaměstnavatelem vždy respektována.

K částce nezabavitelného minima pak připočítáváme tzv. nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu (zpravidla manžel či dítě), kterou stanovíme jako 1/4 z nezabavitelného minima povinného (1/4 z částky 6.154,67, tj. 1.538,67). To, kterým osobám jsme povinni poskytovat výživu, musíme sdělit a prokázat zaměstnavateli. V případě manželství musí být doložen oddací list a čestné prohlášení o tom, že manželství trvá, u dítěte pak rodný list.

Celkovou částku nezabavitelného minima pak získáme součtem částky nezabavitelného minima na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.

Uvedeme si nyní modelový příklad rodiny se dvěma dětmi, kdy dlužníkem (povinným) je otec rodiny. V tomto případě vycházíme z částky ve výši 6.154,67 Kč + 3x částku ve výši 1.538,67 Kč (1x manželka + 2x dítě). Celková nezabavitelná částka tak činí 10.771,- Kč, přičemž tuto částku nemůže zaměstnavatel povinnému srazit z jeho čisté mzdy.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři