www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 24. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
IMG_20170802_085840.jpg
23.11.2017 14:06:12
ČESKÝ TĚŠÍN - Neplánované práce a tím i peníze navíc si vyžádala rekonstrukce Masarykovy základní školy v Českém Těšíně. Před koncem června totiž upadl ze stropu na chodbě školy velký kus omítky. K plánované rekonstrukci šaten a sanaci zdiva budovy z roku 1924 proto přibyly náklady na statika a opravu poškozené stropní části.  ...celý článek
pozarRDMostyuJablunkova (2) – kopie.JPG
23.11.2017 11:25:07
MOSTY U JABLUNKOVA - Čtyři jednotky hasičů zaměstnal včera odpoledne požár staršího domu v Mostech u Jablunkova. Během události zachránili dva psy, další pak již požár nepřežili. Hasiči a zdravotníci museli ošetřit také ženu, která se nadýchala kouře. Ten poškodil celý dům se sedlovou střechou.  ...celý článek
DSCN2967 - kopie.JPG
23.11.2017 08:44:59
MOSTY U JABLUNKOVA - Původní dobový vzhled vrátily Mosty u Jablunkova budově bývalé školy v centru obce, pod vlakovým nádražím. V obdobném duchu bude opravena i nádražní budova.  ...celý článek
Kultura
20.11.2017 08:54:54
TŘINEC - Koncem letošního září vydala písničkářka Radůza své první vánoční album Studna v poušti. Obsahuje originální písně, které navazují na tradici českých i světových koled. Druhý prosincový den přijíždí zazpívat výběr z této desky do třineckého kulturního domu TRISIA. ...celý článek
Právník radí
20.11.2017 08:46:17
Insolvenční řízení je druhem civilního procesu. Insolvenční řízení v sobě spojuje prvky řízení nalézacího (klasické řízení před soudem, jehož cílem je stanovení toho, co je právem) a řízení vykonávacího (soudní výkon rozhodnutí a exekuce). ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Směnky – směnečné rukojemství

09.10.2015 10:27:49

Směnečné rukojemství je jedním ze způsobů jak zajistit zaplacení směnky. Tento zajišťovací institut je blíže upraven v zákoně směnečném a šekovém, kde se stanoví, že směnečným rukojmím (avalem, avalistou) bývá zpravidla osoba, která ještě není směnečně zavázána (tj. osoba odlišná od dlužníka).

Směnečné rukojemství slouží pro věřitele jako možný prostředek zvýšení hodnoty zajištění a následně i vymahatelnosti práva. Nejčastější případy avalování směnky jsou v případě, kdy jako dlužník ve směnce figuruje obchodní společnost a směnku pak avalují její jednatelé. Tímto dojde k větší jistotě věřitele, že směnečná suma bude skutečně zaplacena.

Směnečné rukojemství směřuje vůči každému majiteli zajištěné směnky. Rukojmí zajišťuje pouze skutečnost zaplacení směnky, nikoli fakt, že směnka bude zaplacena přesně v ní určeným dlužníkem. Zároveň mezi avalistou a směnkou platí akcesorický vztah, tzn., že pokud není samotná směnka platná, není tak platný ani závazek avalisty. Avalista a osoba, za kterou se avalista zaručil (avalát) jsou solidárními dlužníky, což znamená, že aniž by věřitel vyzýval k úhradě směnečné sumy avaláta, může požadovat její úhradu po avalistovi.

Rukojemské  prohlášení se píše na směnku nebo na přívěsek a vyjadřuje se nejčastěji slovy „jako rukojmí“ nebo „per aval“ či „jako avalista“  a připojí se podpis rukojmího. Místo podpisu avalisty zákon neuvádí. Je možný jak na rubu, tak na líci směnky. Pokud se avalista podepíše na líc směnky bez uvedení „per aval“, má se za to, že se jedná o směnečné rukojemství, pokud se nejedná o podpis výstavce (dlužníka) nebo příjemce (věřitele). Při podpisu avalisty na rubu směnky nebo na přívěsku musí být u podpisu uvedena doložka „per aval“, aby nedošlo k záměně s blankoindosamentem (tj. převodem směnky z jednoho majitele na druhého, který se děje právě na jejím rubu).

Rukojemské prohlášení musí být tedy písemné, mělo by obsahovat prohlášení o rukojemství, označení dlužníka, za kterého se avalista zavazuje, doložku a pod toto prohlášení musí být připojen podpis avalisty. Z praxe opět doporučujeme připojení úředně ověřeného podpisu avalisty, aby se později předešlo možným problémům s prokazováním pravosti podpisu.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.