www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
DNvyprosteniJeepTrinec (4) – kopie.JPG
25.02.2018 13:28:28
TŘINEC - V potoce a na střeše skončil v sobotu dopoledne jeep. Nehoda, u které pomohl hasičský Bizon, se naštěstí obešla bez zranění.  ...celý článek
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Směnky – směnečné rukojemství

09.10.2015 10:27:49

Směnečné rukojemství je jedním ze způsobů jak zajistit zaplacení směnky. Tento zajišťovací institut je blíže upraven v zákoně směnečném a šekovém, kde se stanoví, že směnečným rukojmím (avalem, avalistou) bývá zpravidla osoba, která ještě není směnečně zavázána (tj. osoba odlišná od dlužníka).

Směnečné rukojemství slouží pro věřitele jako možný prostředek zvýšení hodnoty zajištění a následně i vymahatelnosti práva. Nejčastější případy avalování směnky jsou v případě, kdy jako dlužník ve směnce figuruje obchodní společnost a směnku pak avalují její jednatelé. Tímto dojde k větší jistotě věřitele, že směnečná suma bude skutečně zaplacena.

Směnečné rukojemství směřuje vůči každému majiteli zajištěné směnky. Rukojmí zajišťuje pouze skutečnost zaplacení směnky, nikoli fakt, že směnka bude zaplacena přesně v ní určeným dlužníkem. Zároveň mezi avalistou a směnkou platí akcesorický vztah, tzn., že pokud není samotná směnka platná, není tak platný ani závazek avalisty. Avalista a osoba, za kterou se avalista zaručil (avalát) jsou solidárními dlužníky, což znamená, že aniž by věřitel vyzýval k úhradě směnečné sumy avaláta, může požadovat její úhradu po avalistovi.

Rukojemské  prohlášení se píše na směnku nebo na přívěsek a vyjadřuje se nejčastěji slovy „jako rukojmí“ nebo „per aval“ či „jako avalista“  a připojí se podpis rukojmího. Místo podpisu avalisty zákon neuvádí. Je možný jak na rubu, tak na líci směnky. Pokud se avalista podepíše na líc směnky bez uvedení „per aval“, má se za to, že se jedná o směnečné rukojemství, pokud se nejedná o podpis výstavce (dlužníka) nebo příjemce (věřitele). Při podpisu avalisty na rubu směnky nebo na přívěsku musí být u podpisu uvedena doložka „per aval“, aby nedošlo k záměně s blankoindosamentem (tj. převodem směnky z jednoho majitele na druhého, který se děje právě na jejím rubu).

Rukojemské prohlášení musí být tedy písemné, mělo by obsahovat prohlášení o rukojemství, označení dlužníka, za kterého se avalista zavazuje, doložku a pod toto prohlášení musí být připojen podpis avalisty. Z praxe opět doporučujeme připojení úředně ověřeného podpisu avalisty, aby se později předešlo možným problémům s prokazováním pravosti podpisu.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.