www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
DNvyprosteniJeepTrinec (4) – kopie.JPG
25.02.2018 13:28:28
TŘINEC - V potoce a na střeše skončil v sobotu dopoledne jeep. Nehoda, u které pomohl hasičský Bizon, se naštěstí obešla bez zranění.  ...celý článek
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Škoda způsobená zvířetem

23.11.2016 10:03:37

Zvíře je dle občanského zákoníku vnímáno jako smysly nadaný tvor, který má zvláštní význam. Živé zvíře není věcí, ale živým tvorem, které se pohybuje, může mít velkou sílu a může se také chovat na základě různých instinktů a popudů nepředvídatelně.

Proto musí každý, kdo vlastní zvíře počítat s tím, že se vystavuje nebezpečí odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem, byť vykonal vše, co po něm bylo možné rozumně požadovat, aby vzniku újmy zabránil. Může se například jednat o případy pokousání psem nebo útěku koní či dobytka a s tím souvisejícího způsobení dopravních nehod či poničení majetku.

Povinnost k náhradě škody způsobené zvířetem stíhá v prvé řadě jeho vlastníka. Právní úpravu lze považovat za přísnou z toho důvodu, že vlastník je odpovědný ať již bylo zvíře pod jeho dohledem nebo jej svěřil osobě jiné a této odpovědnosti se nelze zprostit. Nahradit škodu je vlastník povinen také jestliže zvíře uprchlo nebo se zatoulalo.

Právní úprava rozlišuje mezi zvířaty domácími a ostatními, přičemž domácí zvířata svým způsobem privileguje. U domácích zvířat, která slouží k výkonu povolání či jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, se shora uvedené odpovědné osoby povinnosti k náhradě zprostí, prokážou-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbaly potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Správná míra pečlivosti bývá vyžadována v té míře, jakou vyžadujeme od průměrně obezřetného a rozvážného vlastníka, pokud by se ocitl v obdobné situaci.

Občanský zákoník pamatuje také na situaci, za které třetí osoba svémocně odejme zvíře vlastníku nebo osobě, které vlastník zvíře svěřil. V tomto případě musí vlastník prokázat, že učinil veškerá opatření, aby odnětí zvířete zabránil. Podaří-li se vlastníkovi prokázat, že uložená opatření učinil, není povinen k náhradě újmy. V opačném případě ji nahradí společně a nerozdílně s tím, kdo mu zvíře svémocně odňal.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři