www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Škoda způsobená více škůdci

31.10.2016 09:19:39

V praxi často dochází k situacím, při nichž se na vzniku škody podílí více osob. Škůdci mohou jednat také nezávisle na sobě – např. jeden z nich překoná zabezpečení domu, bytu či prodejny a druhý po odchodu prvního škůdce využije příležitosti.

A způsobí pak další škody, například odcizení věcí z bytu či prodejny. Stane-li se tak, jsou škůdci zavázáni k náhradě škody společně a nerozdílně. Pokud jsou osoby zavázány takto solidárně, může poškozený žádat plnou náhradu újmy od jednoho nebo více z nich. Škůdce, který je poškozeným k úhradě škody vyzván, je pak povinen plnit podle hesla „jeden za všechny a všichni za jednoho.“ Škůdci mezi sebou se vyrovnají podle účasti na způsobení vzniklé škody.  Pravidlo nebrání tomu, aby se škůdci dohodli i na jiném určení podílů. Nelze-li podíly určit, určí je soud podle volné úvahy a přihlédne k míře pravděpodobnosti.

Zákon pamatuje také na případy, kdy je některý ze škůdců povinen podle jiného zákona k náhradě jen do určité výše. Poté je zavázán s ostatními škůdci společně a nerozdílně pouze v tomto rozsahu. Tato situace může nastat např. u zaměstnance, který způsobí újmu zaměstnavateli, přičemž se spolu s ním podílí na vzniku újmy i jiná osoba, na kterou nedopadá úprava zákoníku práce. Výše požadované náhrady škody způsobené jednotlivým zaměstnancem z nedbalosti nesmí dle zákoníku práce přesáhnout částku rovnající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena zaměstnancem úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek, pak je povinen k úhradě škody v plné výši.

Občanský zákoník upravuje také tzv. následný regres, v rámci něhož má vůči osobě, která újmu skutečně způsobila, právo na náhradu škody subjekt nesoucí, podle pravidel občanského zákoníku, povinnost k náhradě újmy. Jedná se typicky o případ škody na věci vnesené do prostor, v nichž jsou provozovány ubytovací služby, způsobené třetí osobou. Škodu je povinen uhradit provozovatel ubytovacích služeb, sám však může požadovat její uhrazení po skutečném škůdci-třetí osobě.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři