www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemocnice B.jpg
19.01.2018 08:33:52
ČESKÝ TĚŠÍN - Pacienti po úrazech či mozkové příhodě si nyní mohou v rámci rehabilitace v Nemocnici Český Těšín zdokonalovat chůzi a rovnováhu za pomoci nového speciálního chodníku. Mechanický krokový trenažér Woodway pomáhá nejčastěji při nácviku správného stereotypu chůze u pacientů po operacích a úrazech dolních končetin.  ...celý článek
seliverstov_B.jpg
18.01.2018 13:14:03
ATLETIKA Pavel Seliverstov bude obhajovat vítězství na Beskydské laťce, která se uskuteční 30. ledna ve Werk Areně. Běloruský výškař loni v Třinci exceloval a jako jediný pokořil 232 cm. Jeho největšími soupeři budou Andrij Procenko a Danil Lysenko.  ...celý článek
DSC_3927 – kopie.JPG
17.01.2018 23:05:36
JABLUNKOV – Zaplněný sál jablunkovské radnice v úterý s napětím vyčkával Jiřího Drahoše. Bylo tomu přesně tak jako 28. března loňského roku. Zatímco tehdy Jablunkovští očekávali, zda rodák z jejich města potvrdí spekulace o své kandidatuře na post prezidenta, nyní přijel čestný občan Jablunkova  poděkovat za podporu v první kole prezidentské volby.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
17.01.2018 13:40:36
Reorganizace je postupem speciálním. Reorganizaci řadíme obecně mezi tzv. sanační způsoby řešení úpadku s tím, že jejím hlavním účelem je postupné uspokojování pohledávek věřitelů při současném zachování provozu obchodního podniku. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
jeřáb B.jpg
17.01.2018 15:33:36
ŽDB Drátovna v Bohumíně dokončila první část modernizace provozu tažírny nepatentovaného drátu. Dceřiná společnost Třineckých železáren kvůli zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti firmy před dvěma roky nastartovala projekt modernizace v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
03TH01.jpg

Škoda způsobená vadou výrobku

12.12.2016 11:34:24

Právní úprava náhrady újmy způsobené vadou výrobku je promítnutím evropské směrnice Rady 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky do českého vnitrostátního práva.

Výrobek musí být určen k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití. Z toho je zřejmé, že povinnost nahradit újmu se vztahuje jak na případy, kdy výrobek mění vlastníka v důsledku převodu vlastnického práva, tak na situace, zůstává-li výrobek ve vlastnictví odpovědné osoby, která jej předá jinému do užívání (vypůjčí, pronajme atd.).

Výrobek má vadu, tzn. je považován za vadný, není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh.

Co se týká škůdce, zákon stanoví široký okruh odpovědných osob tak, aby poškozený pro uspokojení jeho nároku nemusel složitě pátrat po výrobci škodlivého výrobku. Bude jím ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získat. Společně a nerozdílně s nimi škodu uhradí ten, kdo výrobek nebo jeho část označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem.

Odpovědnost se lze zprostit tedy, prokáže-li odpovědná osoba, že škodu způsobil sám poškozený nebo osoba, za kterou poškozený odpovídá. Dále se lze odpovědnosti zprostit například tehdy, jestliže škůdce prokáže, že výrobek na trh neuvedl, výrobek nevyrobil pro prodej nebo jiný způsob použití pro podnikatelské účely nebo že výrobek nevyrobil nebo nešířil v rámci své podnikatelské činnosti.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři