www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
DNvyprosteniJeepTrinec (4) – kopie.JPG
25.02.2018 13:28:28
TŘINEC - V potoce a na střeše skončil v sobotu dopoledne jeep. Nehoda, u které pomohl hasičský Bizon, se naštěstí obešla bez zranění.  ...celý článek
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Škoda z provozní činnosti

11.11.2016 09:08:01

Provozní činnost je v souladu s rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky definována jako činnost související s předmětem činnosti, zpravidla vymezeným ve zřizovací listině, v oprávnění k podnikatelské činnosti nebo živnostenském oprávnění, kterou fyzická nebo právnická osoba provozně vyvíjí.

Občanský zákoník vychází z toho, že provoz zařízení sloužícího k podnikatelské činnosti, přinášející provozovateli výdělek, je obecně dovolený, je s ním však spojeno vyšší riziko vzniku újmy. Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi dospěl k závěru, že za provozní činnost ve smyslu občanského zákoníku lze považovat například i provoz autokempu, zemědělskou výrobu, chov a výcvik koní či provoz vodního díla.

Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, je povinen nahradit škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se provozovatel zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.

Věcí použitou při provozní činnosti může být jakýkoli použitý předmět, při jehož použití je zřejmé, že je do procesu poskytování služby určitým způsobem zapojen. Nejvyšší soud např. dovodil, že věcí použitou při provozní činnosti je strom, který spadl na vozidlo zaparkované v areálu autokempu a poškodí ho anebo krumpáč, kterým dělník při výkopových pracích překopl opláštění dálkového telekomunikačního kabelu. Vlivem činnosti na okolí může být například zápach nebo hluk.

Pokud podnikatel prokáže, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo, škodu nebude muset nahradit.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři