www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Škoda na vnesené věci

04.01.2017 09:28:20

Další z odpovědností za věci jiných osob je odpovědnost za škodu na věci vnesené do místa sloužícího k pravidelnému provozování ubytovacích služeb. Nahradit škodu je v tomto případě povinen ten, kdo pravidelně provozuje ubytovací služby (ubytovatel).

A to na věci, kterou ubytovaný do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí (např. lyžárna v hotelu) vnesl nebo kterou zde vnesl pro ubytovaného někdo jiný. Ubytovatel se povinnosti k náhradě škody zprostí, pokud prokáže, že by škoda vznikla i jinak nebo si ji způsobil ubytovaný sám nebo osoba, která ubytovaného z jeho vůle provází.

Rozsah náhrady škody, kterou je ubytovatel povinen nahradit, je omezen horní hranicí a škoda je hrazena do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den. Je-li škoda nižší, hradí se v plném rozsahu. Shora uvedený limit bude prolomen tehdy, pokud ubytovatel věc převezme do úschovy, ubytovatel odmítne úschovu věci v rozporu se zákonem (dle občanského zákoníku „požádá-li o to ubytovaný, ubytovatel od něj převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné“) nebo způsobí-li škodu ubytovatel nebo ten, kdo v provozu ubytovatele pracuje. V těchto případech je hrazena škoda bez omezení.

Stejně tak jako u věci odložené je nutné právo na náhradu škody uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po dni, kdy se ubytovaný o škodě dozvěděl. Právo na náhradu škodu nemusí být uplatněno u ubytovatele ve shora uvedené lhůtě v případech, ve kterých se hradí škola bez omezení shora uvedeným limitem.

Ze zákonné ochrany jsou vyloučena vozidla, věci ponechané ve vozidle a živá zvířata, pokud je ubytovatel výslovně nepřevzal do úschovy.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři