www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Škoda na věci převzaté

28.12.2016 10:15:03

Převezme-li někdo od jiného věc, například za účelem její opravy nebo úschovy, odpovídá za poškození této věci, její ztrátu nebo zničení. Je tomu tak proto, že odevzdáním věci ztrácí vlastník možnost věc opatrovat a na ní dohlížet.

Odpovědná osoba se závazku k náhradě škody zprostí pouze tehdy, prokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak, a to kupříkladu vlivem požáru, povodně či jiné živelné pohromy nebo z důvodu spočívajícího v přirozené povaze předané věci, kdy může dojít třeba k samovznícení předmětu.

Dalším specifickým případem náhrady škody, je škoda na věci odložené. Právní úprava se vztahuje na situace, kdy je s provozování nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí (typicky návštěva restauračního zařízení či čekárny u lékařů). Vzhledem k tomu, že návštěvník provozu ztratí odložením věci možnost fakticky na věc dohlížet, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil (případně vlastníku věci), byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají.

Právo na náhradu škody musí být u provozovatele uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, ve kterém se poškozený o škodě musel dozvědět. Krátká lhůta je zákonodárcem stanovena záměrně tak, aby bylo možno řádně vyšetřit veškeré okolnosti, za kterých ke škodě na věci došlo. Nedojde-li k uplatnění ze strany poškozeného ve shora uvedené lhůtě a provozovatel tuto skutečnost namítne, soud náhradu škody nepřizná.

Zákon výslovně uvádí, že pokud je škoda způsobená na věci odložené v dopravním prostředku hromadné dopravy, nahradí se podle ustanovení upravujících náhradu škody způsobené provozem dopravního prostředku.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři