www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 18. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Řešení nákladů exekuce

10.11.2017 13:20:51

Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty.

Kromě nákladů exekuce musíme dále rozlišovat i náklady oprávněného, kterými jsou zejména odměna za zastupování oprávněného advokátem, jeho náklady, s připočtením daně z přidané hodnoty, je-li advokát plátcem DPH.

Náležitě odůvodněné a vyčíslené náklady exekuce spolu s náklady oprávněného jsou exekutorem vymáhány na základě příkazu k úhradě nákladu exekuce, který se doručuje jak povinnému (dlužníkovi), tak i oprávněnému.

Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce se může povinný bránit prostřednictvím námitek, které lze podat u exekutora, a to do 8 dnů ode dne doručení příkazu k úhradě nákladu exekuce. V případě, že exekutor důvodům uvedeným v námitkách zcela nevyhoví, postoupí je příslušnému soudu, který je o námitkách povinen rozhodnout do 15 dnů. Proti rozhodnutí soudu o námitkách pak již není možno podat opravný prostředek, avšak v krajním případě je možno přistoupit k podání ústavní stížnosti, a to pokud by bylo zasaženo do ústavně zaručených základních lidských práv a svobod povinného, např. tím, že by se soud řádně nevypořádal s námitkami povinného.

Stejně, jako i v mnoha jiných případech neplnění stanovených povinností platí, že vyhýbání se kontaktu povinného s exekutorem může povinnému jenom přitížit. Je-li exekuce důvodná, je vhodné s exekutorem již od doručení vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění povinnosti (lhůta 30 dnů) spolupracovat.

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že splní-li povinný svou povinnost, tedy zpravidla uhradí celý dluh, ve výše uvedené 30-denní lhůtě a uhradí zálohu na náklady exekuce a oprávněného vyčíslených exekutorem, náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny stanovené dle příslušné vyhlášky v případě exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, popř. 30 % odměny pokud jde o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři