www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 20. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemocnice B.jpg
19.01.2018 08:33:52
ČESKÝ TĚŠÍN - Pacienti po úrazech či mozkové příhodě si nyní mohou v rámci rehabilitace v Nemocnici Český Těšín zdokonalovat chůzi a rovnováhu za pomoci nového speciálního chodníku. Mechanický krokový trenažér Woodway pomáhá nejčastěji při nácviku správného stereotypu chůze u pacientů po operacích a úrazech dolních končetin.  ...celý článek
seliverstov_B.jpg
18.01.2018 13:14:03
ATLETIKA Pavel Seliverstov bude obhajovat vítězství na Beskydské laťce, která se uskuteční 30. ledna ve Werk Areně. Běloruský výškař loni v Třinci exceloval a jako jediný pokořil 232 cm. Jeho největšími soupeři budou Andrij Procenko a Danil Lysenko.  ...celý článek
DSC_3927 – kopie.JPG
17.01.2018 23:05:36
JABLUNKOV – Zaplněný sál jablunkovské radnice v úterý s napětím vyčkával Jiřího Drahoše. Bylo tomu přesně tak jako 28. března loňského roku. Zatímco tehdy Jablunkovští očekávali, zda rodák z jejich města potvrdí spekulace o své kandidatuře na post prezidenta, nyní přijel čestný občan Jablunkova  poděkovat za podporu v první kole prezidentské volby.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
17.01.2018 13:40:36
Reorganizace je postupem speciálním. Reorganizaci řadíme obecně mezi tzv. sanační způsoby řešení úpadku s tím, že jejím hlavním účelem je postupné uspokojování pohledávek věřitelů při současném zachování provozu obchodního podniku. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
jeřáb B.jpg
17.01.2018 15:33:36
ŽDB Drátovna v Bohumíně dokončila první část modernizace provozu tažírny nepatentovaného drátu. Dceřiná společnost Třineckých železáren kvůli zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti firmy před dvěma roky nastartovala projekt modernizace v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
03TH01.jpg

Řešení nákladů exekuce

10.11.2017 13:20:51

Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty.

Kromě nákladů exekuce musíme dále rozlišovat i náklady oprávněného, kterými jsou zejména odměna za zastupování oprávněného advokátem, jeho náklady, s připočtením daně z přidané hodnoty, je-li advokát plátcem DPH.

Náležitě odůvodněné a vyčíslené náklady exekuce spolu s náklady oprávněného jsou exekutorem vymáhány na základě příkazu k úhradě nákladu exekuce, který se doručuje jak povinnému (dlužníkovi), tak i oprávněnému.

Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce se může povinný bránit prostřednictvím námitek, které lze podat u exekutora, a to do 8 dnů ode dne doručení příkazu k úhradě nákladu exekuce. V případě, že exekutor důvodům uvedeným v námitkách zcela nevyhoví, postoupí je příslušnému soudu, který je o námitkách povinen rozhodnout do 15 dnů. Proti rozhodnutí soudu o námitkách pak již není možno podat opravný prostředek, avšak v krajním případě je možno přistoupit k podání ústavní stížnosti, a to pokud by bylo zasaženo do ústavně zaručených základních lidských práv a svobod povinného, např. tím, že by se soud řádně nevypořádal s námitkami povinného.

Stejně, jako i v mnoha jiných případech neplnění stanovených povinností platí, že vyhýbání se kontaktu povinného s exekutorem může povinnému jenom přitížit. Je-li exekuce důvodná, je vhodné s exekutorem již od doručení vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění povinnosti (lhůta 30 dnů) spolupracovat.

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že splní-li povinný svou povinnost, tedy zpravidla uhradí celý dluh, ve výše uvedené 30-denní lhůtě a uhradí zálohu na náklady exekuce a oprávněného vyčíslených exekutorem, náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny stanovené dle příslušné vyhlášky v případě exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, popř. 30 % odměny pokud jde o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři