www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 12. prosince 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
bystřice (2).jpg
12.12.2017 12:18:49
BYSTŘICE - Bez radních a s jedenácti zastupiteli. V takovém složení by mohli v příštím volebním období rozhodovat o chodu obce Bystřičtí. S „organizačním zemětřesením“ přichází starosta obce Roman Wróbel.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
12.12.2017 12:18:39
JABLUNKOV - Chodci jdoucí okolo Nádražní ulice v Jablunkově si již užívají pohodlné a bezpečné cesty. Na tuto téměř 5,5milionovou opravu naváže další mnohamilionová, krajská investice, která tentokrát potěší řidiče – rekonstrukce frekventované silnice vedoucí skrz město.  ...celý článek
virt B.JPG
12.12.2017 08:24:02
REGION - Čtyři stovky výjezdů mají na kontě hasiči v Moravskoslezském kraji. Kvůli silnému větru jsou nepřetržitě v akci již od nedělního podvečera, nejrušnější je situace právě v našem okrese, kde k odstraňování nebezpečných stavů vyjeli s pomocí na dvěstěkrát.  ...celý článek
Kultura
08.12.2017 08:43:09
REGION - Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. ...celý článek
Právník radí
08.12.2017 08:44:59
V rámci insolvenčního řízení uplatňují jednotliví věřitelé své pohledávky, a to formou jejich přihlášení do insolvenčního řízení. V návaznosti na to, obecně získávají právo podílet se na rozhodování o tom, jak má být s majetkem dlužníka nakládáno, a to právě prostřednictvím věřitelských orgánů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
48TH01.jpg

Prodej zboží v obchodě

29.02.2016 14:07:18

Záruční doba u prodeje zboží v obchodě je značně diskutovanou otázkou. Ač po účinnosti občanského zákoníku se objevovaly teorie, že záruční doba již dále není v zákoně upravena, opak je pravdou. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady.

A to tehdy, když se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Z tohoto ustanovení lze dovodit, že i nadále platí zákonná záruční doba v trvání 24 měsíců, pouze je tento institut v zákoně nazván jako „práva z vadného plnění“. Na rozdíl od dřívější právní úpravy současný občanský zákoník již neupravuje prodloužení záruční doby na součástku. Smysl zákonné úpravy je však pořád stejný, a tím je požadavek, aby si zboží zachovalo po dobu 24 měsíců určité vlastnosti.

V případě, že se na zboží vyskytne vada, nebude již posuzováno, zda se jedná o vadu opravitelnou či neopravitelnou (jak tomu bylo dříve), ale bude se posuzovat, zda vada představuje podstatné porušení smlouvy či nepodstatné.

U podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstoupení od smlouvy, slevu nebo výměnu za nové zboží. U nepodstatného porušení má pak právo na opravu věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud se vady na věci vyskytnou opakovaně (dle judikatury 3krát stejná vada nebo 4krát různá vada) nebo se vyskytne více vad najednou (dle judikatury 4 různé vady současně v době uplatnění práva z vadného plnění) má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz s čímž souvisí odstoupení do smlouvy.

Je potřeba si uvědomit, že pokud kupující využije svého práva výměny vadného zboží za nové, nepoběží na vyměněné nové zboží nová 24 měsíční lhůta, kdy je možno zboží reklamovat, avšak poběží stále lhůta původní. Z tohoto pohledu se může jevit jako vhodnější řešení požadovat vrácení peněž a současně odstoupit od kupní smlouvy a následně si kupit zboží nové.

Uplatnění práva z vadného plnění není možné v zákonem stanovených případech, a to:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, tzn. že vadná věc odpovídá smlouvě,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři