www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
TH logo HutníkB.jpg
20.02.2018 15:32:48
MOSTY U JABLUNKOVA - Kdo ví, třeba se zrodila na olympijském festivalu v lyžařském areálu v Mostech u Jablunkova nová sportovní hvězda. Veřejné závody přilákaly stovky zájemců
a další stovky návštěvníků přišly, aby nasály olympijskou atmosféru. Všichni si akci užili.  ...celý článek
gastro_nem B.jpg
20.02.2018 14:44:57
ČESKÝ TĚŠÍN - Dvěma novými přístroji – koloskopem a gastroskopem - se může pochlubit gastroenterologická ambulance Nemocnice Český Těšín, která patří do skupiny AGEL. Díky nim se pacientům dostane rychlejšího, ale zároveň i kvalitnějšího vyšetření trávicího traktu.  ...celý článek
valnetyn B.jpg
20.02.2018 09:35:54
TŘINEC - Svatého Valentýna slavili všichni ti, kteří dorazili minulý týden do Nemocnice Třinec darovat krev či plazmu. Zdravotníci pro ně připravili milou odměnu a dali jim tím najevo, jak moc si jejich počínání váží.  ...celý článek
Kultura
16.02.2018 14:08:28
ČESKÝ TĚŠÍN, CIESZYN - Období bálů a zábav je už minulostí. Basa jako symbol lidových veselí skončila „pod zemí“ a nastala doba čtyřicetidenního půstu. V úterý v podvečer se sešli občané obou Těšínů, aby období radostí ukončili. ...celý článek
Právník radí
15.02.2018 11:11:13
Spotřebitele zákon definuje jako osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Hutnik 07.jpg

Prodej zboží v obchodě

29.02.2016 14:07:18

Záruční doba u prodeje zboží v obchodě je značně diskutovanou otázkou. Ač po účinnosti občanského zákoníku se objevovaly teorie, že záruční doba již dále není v zákoně upravena, opak je pravdou. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady.

A to tehdy, když se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Z tohoto ustanovení lze dovodit, že i nadále platí zákonná záruční doba v trvání 24 měsíců, pouze je tento institut v zákoně nazván jako „práva z vadného plnění“. Na rozdíl od dřívější právní úpravy současný občanský zákoník již neupravuje prodloužení záruční doby na součástku. Smysl zákonné úpravy je však pořád stejný, a tím je požadavek, aby si zboží zachovalo po dobu 24 měsíců určité vlastnosti.

V případě, že se na zboží vyskytne vada, nebude již posuzováno, zda se jedná o vadu opravitelnou či neopravitelnou (jak tomu bylo dříve), ale bude se posuzovat, zda vada představuje podstatné porušení smlouvy či nepodstatné.

U podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstoupení od smlouvy, slevu nebo výměnu za nové zboží. U nepodstatného porušení má pak právo na opravu věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud se vady na věci vyskytnou opakovaně (dle judikatury 3krát stejná vada nebo 4krát různá vada) nebo se vyskytne více vad najednou (dle judikatury 4 různé vady současně v době uplatnění práva z vadného plnění) má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz s čímž souvisí odstoupení do smlouvy.

Je potřeba si uvědomit, že pokud kupující využije svého práva výměny vadného zboží za nové, nepoběží na vyměněné nové zboží nová 24 měsíční lhůta, kdy je možno zboží reklamovat, avšak poběží stále lhůta původní. Z tohoto pohledu se může jevit jako vhodnější řešení požadovat vrácení peněž a současně odstoupit od kupní smlouvy a následně si kupit zboží nové.

Uplatnění práva z vadného plnění není možné v zákonem stanovených případech, a to:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, tzn. že vadná věc odpovídá smlouvě,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři