www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 23. září 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
srdce evropy - kopie.JPG
22.09.2017 18:52:48
TŘINEC - Srdce Evropy opět rozpulsuje třinecké náměstí Svobody. Benefiční koncert, který v sobě každoročně spojuje dobročinnost, kvalitní muziku a skvělou zábavu, se chystá na neděli 24. září.  ...celý článek
PRU_0138 B.jpg
22.09.2017 08:15:29
HOKEJ - Třinečtí hokejisté zlomili odpor Liberce třemi góly v závěrečné třetině a vyhráli 5:2. Oceláři neztratili v letošní sezoně doma ani bod a v extraligové tabulce jsou jen kvůli horšímu skóre druzí za vedoucím Chomutovem.  ...celý článek
foto tiskovka hasiči B.jpg
22.09.2017 08:08:23
REGION - Dvacet pět jednotek a dvacet pět sborů dobrovolných hasičů ze všech koutů České republiky postoupilo do závěrečného finále VII. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku. O cenu se uchází také Sbor dobrovolných hasičů Vendryně (SDH), jehož vybrala odborná porota do finálního veřejného hlasování.  ...celý článek
Kultura
22.09.2017 18:52:48
TŘINEC - Srdce Evropy opět rozpulsuje třinecké náměstí Svobody. Benefiční koncert, který v sobě každoročně spojuje dobročinnost, kvalitní muziku a skvělou zábavu, se chystá na neděli 24. září. ...celý článek
Právník radí
19.09.2017 09:44:54
Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
dobrovolnici B.jpg
15.09.2017 13:11:36
Na kolenou uprostřed živého plotu, na štaflích se štětcem v ruce, s hadrem a kbelíkem. Tak se dnes dopoledne dali potkat zaměstnanci Třineckých železáren. Alespoň ti, kteří se tradičně zapojili do firemního Dobrovolnického dne. ...celý článek
Inzerce
37TH01.jpg

Převod vlastnického práva

21.01.2015 07:49:15

Převod jakožto nejvýznamnější způsob derivativního (odvozeného) nabytí vlastnického práva doznal účinností nového občanského zákoníku drobných změn. Převodem vlastnického práva rozumíme změnu vlastníka.

A to na základě vůle stran, tedy nejčastěji smlouvou. Základní typy smluv pro převod vlastnického práva jsou kupní, darovací a směnná.

Při převodu vlastnického práva je nutno rozlišovat zejména mezi věcmi movitými a nemovitými, mezi věcmi zapsanými a nezapsanými do veřejného seznamu, a dále mezi věcmi jednotlivě (individuálně) určenými a druhově (genericky) určenými. Věcmi zapisovanými do veřejných seznamů jsou nejčastěji nemovité věci, avšak jsou i věci movité, které se do veřejných seznamů zapisují, např. ochranná známka se zapisuje do rejstříku ochranných známek nebo letadlo do leteckého rejstříku. Věci druhově určené jsou věci zastupitelné, kdy je lze nahradit jinými věcmi téhož druhu (např. uhlí, jablka, mouka apod.), a naopak věci jednotlivě určené jsou pro svou individualitu jinými věcmi nenahraditelné (např. dům, originál obrazu Moneta, apod.).

U převodu movitých věcí nezapsaných do veřejného seznamu občanský zákoník stanoví obecné pravidlo, podle kterého se vlastnické právo k těmto věcem převádí okamžikem účinnosti převodní smlouvy, pokud zákon nebo dohoda stran nestanoví něco jiného. Současná právní úprava vychází z tzv. konsenzuálního principu převodu vlastnického práva, na rozdíl od předchozí právní úpravy, který vycházela z tzv. tradice, kdy k převodu vlastnického práva došlo okamžikem předání. Strany si však mohou smluvit i jiný okamžik převodu vlastnického práva než stanoví zákon. K přechodu vlastnického práva k movité věci zapsané do veřejného seznamu dochází zápisem do tohoto seznamu, pokud není stanoveno jinak.

Pro převod nemovitých je obecně zákonem vyžadována písemná forma převodní smlouvy. U nemovitých věcí nezapsaných ve veřejném seznamu platí stejné pravidlo jako u věcí movitých, a tedy k přechodu vlastnického práva dochází účinností převodní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Pro převod vlastnického práva k nemovité věci zapsané do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), je nutno podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, spolu s originálem převodní smlouvy s úředně ověřenými podpisy a uhrazeným správním poplatkem. Účinky převodu vlastnického práva vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí, nastávají zpětně ke dni podání návrhu.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři, s.r.o.