www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Převod vlastnického práva

21.01.2015 07:49:15

Převod jakožto nejvýznamnější způsob derivativního (odvozeného) nabytí vlastnického práva doznal účinností nového občanského zákoníku drobných změn. Převodem vlastnického práva rozumíme změnu vlastníka.

A to na základě vůle stran, tedy nejčastěji smlouvou. Základní typy smluv pro převod vlastnického práva jsou kupní, darovací a směnná.

Při převodu vlastnického práva je nutno rozlišovat zejména mezi věcmi movitými a nemovitými, mezi věcmi zapsanými a nezapsanými do veřejného seznamu, a dále mezi věcmi jednotlivě (individuálně) určenými a druhově (genericky) určenými. Věcmi zapisovanými do veřejných seznamů jsou nejčastěji nemovité věci, avšak jsou i věci movité, které se do veřejných seznamů zapisují, např. ochranná známka se zapisuje do rejstříku ochranných známek nebo letadlo do leteckého rejstříku. Věci druhově určené jsou věci zastupitelné, kdy je lze nahradit jinými věcmi téhož druhu (např. uhlí, jablka, mouka apod.), a naopak věci jednotlivě určené jsou pro svou individualitu jinými věcmi nenahraditelné (např. dům, originál obrazu Moneta, apod.).

U převodu movitých věcí nezapsaných do veřejného seznamu občanský zákoník stanoví obecné pravidlo, podle kterého se vlastnické právo k těmto věcem převádí okamžikem účinnosti převodní smlouvy, pokud zákon nebo dohoda stran nestanoví něco jiného. Současná právní úprava vychází z tzv. konsenzuálního principu převodu vlastnického práva, na rozdíl od předchozí právní úpravy, který vycházela z tzv. tradice, kdy k převodu vlastnického práva došlo okamžikem předání. Strany si však mohou smluvit i jiný okamžik převodu vlastnického práva než stanoví zákon. K přechodu vlastnického práva k movité věci zapsané do veřejného seznamu dochází zápisem do tohoto seznamu, pokud není stanoveno jinak.

Pro převod nemovitých je obecně zákonem vyžadována písemná forma převodní smlouvy. U nemovitých věcí nezapsaných ve veřejném seznamu platí stejné pravidlo jako u věcí movitých, a tedy k přechodu vlastnického práva dochází účinností převodní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Pro převod vlastnického práva k nemovité věci zapsané do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), je nutno podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, spolu s originálem převodní smlouvy s úředně ověřenými podpisy a uhrazeným správním poplatkem. Účinky převodu vlastnického práva vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí, nastávají zpětně ke dni podání návrhu.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři, s.r.o.