www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
raduza_v03_B.jpg
20.11.2017 08:54:54
TŘINEC - Koncem letošního září vydala písničkářka Radůza své první vánoční album Studna v poušti. Obsahuje originální písně, které navazují na tradici českých i světových koled. Druhý prosincový den přijíždí zazpívat výběr z této desky do třineckého kulturního domu TRISIA.  ...celý článek
vrtulnik_detailC.jpg
20.11.2017 08:32:45
ROPICE, FRÝDEK-MÍSTEK - Během soboty došlo ke dvěma vážným nehodám na kolejích. Vlak srazil mladého muže ve Frýdku-Místku a o hodinu a půl později v Ropici. Oba muži utrpěli při střetu s vlakem mnohočetná poranění. Mladík nepřežil.  ...celý článek
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Kultura
20.11.2017 08:54:54
TŘINEC - Koncem letošního září vydala písničkářka Radůza své první vánoční album Studna v poušti. Obsahuje originální písně, které navazují na tradici českých i světových koled. Druhý prosincový den přijíždí zazpívat výběr z této desky do třineckého kulturního domu TRISIA. ...celý článek
Právník radí
20.11.2017 08:46:17
Insolvenční řízení je druhem civilního procesu. Insolvenční řízení v sobě spojuje prvky řízení nalézacího (klasické řízení před soudem, jehož cílem je stanovení toho, co je právem) a řízení vykonávacího (soudní výkon rozhodnutí a exekuce). ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Převod vlastnického práva

21.01.2015 07:49:15

Převod jakožto nejvýznamnější způsob derivativního (odvozeného) nabytí vlastnického práva doznal účinností nového občanského zákoníku drobných změn. Převodem vlastnického práva rozumíme změnu vlastníka.

A to na základě vůle stran, tedy nejčastěji smlouvou. Základní typy smluv pro převod vlastnického práva jsou kupní, darovací a směnná.

Při převodu vlastnického práva je nutno rozlišovat zejména mezi věcmi movitými a nemovitými, mezi věcmi zapsanými a nezapsanými do veřejného seznamu, a dále mezi věcmi jednotlivě (individuálně) určenými a druhově (genericky) určenými. Věcmi zapisovanými do veřejných seznamů jsou nejčastěji nemovité věci, avšak jsou i věci movité, které se do veřejných seznamů zapisují, např. ochranná známka se zapisuje do rejstříku ochranných známek nebo letadlo do leteckého rejstříku. Věci druhově určené jsou věci zastupitelné, kdy je lze nahradit jinými věcmi téhož druhu (např. uhlí, jablka, mouka apod.), a naopak věci jednotlivě určené jsou pro svou individualitu jinými věcmi nenahraditelné (např. dům, originál obrazu Moneta, apod.).

U převodu movitých věcí nezapsaných do veřejného seznamu občanský zákoník stanoví obecné pravidlo, podle kterého se vlastnické právo k těmto věcem převádí okamžikem účinnosti převodní smlouvy, pokud zákon nebo dohoda stran nestanoví něco jiného. Současná právní úprava vychází z tzv. konsenzuálního principu převodu vlastnického práva, na rozdíl od předchozí právní úpravy, který vycházela z tzv. tradice, kdy k převodu vlastnického práva došlo okamžikem předání. Strany si však mohou smluvit i jiný okamžik převodu vlastnického práva než stanoví zákon. K přechodu vlastnického práva k movité věci zapsané do veřejného seznamu dochází zápisem do tohoto seznamu, pokud není stanoveno jinak.

Pro převod nemovitých je obecně zákonem vyžadována písemná forma převodní smlouvy. U nemovitých věcí nezapsaných ve veřejném seznamu platí stejné pravidlo jako u věcí movitých, a tedy k přechodu vlastnického práva dochází účinností převodní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Pro převod vlastnického práva k nemovité věci zapsané do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), je nutno podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, spolu s originálem převodní smlouvy s úředně ověřenými podpisy a uhrazeným správním poplatkem. Účinky převodu vlastnického práva vkladem tohoto práva do katastru nemovitostí, nastávají zpětně ke dni podání návrhu.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři, s.r.o.