www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Prevence odpovědnosti za újmu

16.09.2016 13:28:47

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen zachovávat takový stupeň pozornosti, který je způsobilý zabránit, či alespoň co nejvíce omezit, riziko vzniku újmy na životě, zdraví či vlastnictví.

A který po něm lze vzhledem ke konkrétní situaci požadovat. Nepočíná-li si někdo v souladu s takto obecně stanovenou právní povinností, chová se protiprávně a postihuje ho za to občanskoprávní odpovědnost za škodu. Uvedené ustanovení mu však neukládá povinnost předvídat každý v budoucnu možný vznik škody.

Občanský zákoník vychází z pojetí, že kdo v soukromém styku koná, má konat tak, aby z toho nevznikla újma jinému. Pokud již někdo vytvořil nebezpečnou situaci, má nad ní kontrolu nebo jí může podle svých sil odvrátit bez značného nebezpečí pro něho samotného, má povinnost zakročit na ochranu jiného. Jako příklad shora uvedené situace lze uvést případ zahrádkáře, který na podzim pálí listí (nebezpečí plyne z možného rozšíření požáru), člověka, který jinému hlídá kolo a nechá je bez dozoru, anebo osoby který doprovází opilého kamaráda, přičemž ho nechá samotného u rušné silnice. Limitem tzv. „zakročovací“ povinnosti jsou schopnosti a možnosti povinné osoby. Nikdo není povinen s nasazením vlastního života zachraňovat člověka topícího se v rybníce, každý je však povinen pokusit se přivolat pomoc.

Občanský zákoník zná také tzv. „oznamovací povinnost“, podle níž ten, kdo porušil povinnost, nebo kdo může a má vědět, že jí poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit. Pro oznámení není předepsána žádná forma, může být učiněno písemně, e-mailem, ale i ústně. Zde se bude jednat například o situace, kdy majitel nemovitosti umístí na chodníku ceduli s názvem: „Pozor, padá sníh ze střechy!“. Péče o sněhem zapadané střechy domů a rampouchy trčící z okapů je plně na majiteli nemovitosti. Nebude-li však chodec dbát tohoto upozornění, ponese s největší pravděpodobností následky v podobě spoluodpovědnosti za způsobenou újmu.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři