www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 24. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
IMG_20170802_085840.jpg
23.11.2017 14:06:12
ČESKÝ TĚŠÍN - Neplánované práce a tím i peníze navíc si vyžádala rekonstrukce Masarykovy základní školy v Českém Těšíně. Před koncem června totiž upadl ze stropu na chodbě školy velký kus omítky. K plánované rekonstrukci šaten a sanaci zdiva budovy z roku 1924 proto přibyly náklady na statika a opravu poškozené stropní části.  ...celý článek
pozarRDMostyuJablunkova (2) – kopie.JPG
23.11.2017 11:25:07
MOSTY U JABLUNKOVA - Čtyři jednotky hasičů zaměstnal včera odpoledne požár staršího domu v Mostech u Jablunkova. Během události zachránili dva psy, další pak již požár nepřežili. Hasiči a zdravotníci museli ošetřit také ženu, která se nadýchala kouře. Ten poškodil celý dům se sedlovou střechou.  ...celý článek
DSCN2967 - kopie.JPG
23.11.2017 08:44:59
MOSTY U JABLUNKOVA - Původní dobový vzhled vrátily Mosty u Jablunkova budově bývalé školy v centru obce, pod vlakovým nádražím. V obdobném duchu bude opravena i nádražní budova.  ...celý článek
Kultura
20.11.2017 08:54:54
TŘINEC - Koncem letošního září vydala písničkářka Radůza své první vánoční album Studna v poušti. Obsahuje originální písně, které navazují na tradici českých i světových koled. Druhý prosincový den přijíždí zazpívat výběr z této desky do třineckého kulturního domu TRISIA. ...celý článek
Právník radí
20.11.2017 08:46:17
Insolvenční řízení je druhem civilního procesu. Insolvenční řízení v sobě spojuje prvky řízení nalézacího (klasické řízení před soudem, jehož cílem je stanovení toho, co je právem) a řízení vykonávacího (soudní výkon rozhodnutí a exekuce). ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Přechod a dědění nájmu

20.07.2015 08:38:49

Úmrtí nájemce nevede automaticky ke skončení nájmu. Pokud uzavřelo nájemní smlouvu s pronajímatelem na straně nájemce více osob či pokud byli nájemci manželé, pak se smrtí jednoho z nich nájem zúží na ostatní společné nájemce.

Případně na zbylého nájemce. Byl-li zesnulý nájemce jediným nájemcem bytu, pak dojde k přechodu nájmu bytu na členy nájemcovy domácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti nájemce a nemají vlastní byt (tj. nejen že nemají byt ve svém vlastnictví, ale nejsou ani nájemci jiného bytu ani nemají sjednanou služebnost bydlení). Jestliže byl členem nájemcovy domácnosti nájemcův manžel, registrovaný partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, pak na ně přejde nájem bez dalšího.

Žil-li však s nájemcem ve společné domácnosti někdo jiný, pak k přechodu nájmu na něj může dojít pouze se souhlasem pronajímatele.  Nájem bytu po jeho přechodu však netrvá věčně ani na zbytek doby sjednané v nájemní smlouvě. Trvá pouze na dobu 2 let ode dne, kdy nájem přešel. Toto časové omezení nebude platit v případě, že nájem přešel na osobu starší 70 let či na osobu mladší 18 let.

Jestliže nejsou splněny podmínky pro přechod nájmu na člena nájemcovy domácnosti nebo člen domácnosti pronajímateli oznámí, že nehodlá v nájmu pokračovat, přejde nájem bytu na nájemcova dědice. Jak pronajímatel, tak i nový nájemce mají právo vypovědět nájem z důvodu přechodu nájmu. Pronajímatel tak může učinit do 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech, že nájem nepřešel na člena nájemcovy domácnosti a kdo je dědicem nájemce, nový nájemce pak ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl o svém dědickém právu a o tom, že nájem nepřešel na člena nájemcovy domácnosti; nejpozději však do 6 měsíců od úmrtí nájemce.

Není-li do 6 měsíců ode dne, kdy nájemce zemřel, znám jeho dědic, může pronajímatel byt vyklidit. Vyklizením bytu nájem zanikne. Vyklizené věci si nesmí pronajímatel ponechat ani vyhodit, ale musí je uskladnit na náklady dědiců nájemce, a to alespoň po dobu několika týdnů. Pak je může prodat.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.