www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 18. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu

16.04.2014 10:30:48

Pokud jste již uzavřeli smlouvu o zájezdu a stane se, že zájezdu se nemůžete osobně zúčastnit, je možné vyslat na tento zájezd jinou osobu, ale to pouze za předpokladu, že tato osoba splňuje podmínky účasti zájezdu (např. při nutnosti víza to možné nebude).

Změnu v osobě zákazníka (účastníka zájezdu) je možné učinit nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu, kdy tato změna musí být oznámena pořadateli spolu s přiloženým souhlasem náhradníka s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Lhůtu kratší než sedm dní pro změnu zákazníka je možno si sjednat u smluv o zájezdu uzavřených v době kratší než sedm dní před zahájením zájezdu (tzv. last minute).

Pořadatel může od smlouvy o zájezdu odstoupit pouze v případě, že byl zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnosti (např. neuhrazení zálohy, ke které se ve smlouvě zavázal apod.).

Oproti tomu zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy. V případě, že zákazník od smlouvy odstoupí v důsledku změny zájezdu nebo jeho zrušení, má právo na to, aby mu pořadatel nabídl náhradní zájezd alespoň ve stejném standardu, přičemž cena nového zájezdu nesmí být vyšší, i když nový zájezd nabízí lepší služby. V případě, že se zájezd zruší méně než 20 dní před zahájením zájezdu, má zákazník mimo vrácení ceny zájezdu také právo na 10% penále od pořadatele (toto neplatí, pokud pořadatel předem avizoval, že konání zájezdu je podmíněno určitým počtem přihlášených účastníků, nebo byl zájezd zrušen v důsledku vis maior – př. přírodní živly apod.). V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem bez udání důvodu, je zákazník povinen pořadateli zaplatit stornopoplatek, jehož výše bývá stanovena v potvrzení o zájezdu (to stejné platí i u smlouvy uzavřené přes internet, tzv. distančním způsobem).

V případě odstoupení od smlouvy pořadatelem z důvodu porušení povinnosti zákazníka je tento povinen zaplatit pořadateli „odstupné“ ve výši sjednaného stornopoplatku. Pokud ale povinnost porušil pořadatel nebo pokud zákazníkovi nebyl nabídnut náhradní zájezd, i když na něj měl právo, žádné odstupné neplatí.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři s.r.o.