www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. září 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemtr B.jpg
21.09.2017 15:44:14
TŘINEC - Pět nových monitorů dechu Babysense II mají nyní k dispozici v třinecké porodnici. Monitory budou hlídat nově narozené děti. Dnes monitory gynekologicko-porodnickému oddělení předala Nadace Křižovatka.  ...celý článek
SOJ_B.jpg
21.09.2017 14:44:02
HRČAVA - Starostové obcí Jablunkovska se tentokrát sešli na Hrčavě v tamním kulturním domě. Témat, která na schůzi Sdružení obcí Jablunkovska (SOJ) probírali, bylo několik: od návrhů kandidátů, kterým budou věnovány další tři stromy v hradecké Aleji dobra, přes kompostéry, školení, nové pohřební řády či úspěšný boj s křídlatkou, až po společné projekty.  ...celý článek
DSC_3165.JPG
20.09.2017 11:46:20
TŘINEC - Stát nemůže být bezplatnou detektivní kanceláří a trestní oznámení nemají být prostředky politického boje. To je postoj Ústavního soudu, který takto rozhodl ve více než čtyři roky trvající kauze, již vyprovokovalo trestní oznámení opozičního zastupitele Jana Ference podané na třineckou starostku Věru Palkovskou.  ...celý článek
Kultura
18.09.2017 17:26:59
TŘINEC - Od klasického zpracování bratří Grimmů přes broadwayská divadelní jeviště až po oscarový animovaný film Disneyho. A světoznámý příběh o Sněhurce se nyní roztančí i na ledě, premiérově v Třinci. ...celý článek
Právník radí
19.09.2017 09:44:54
Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
dobrovolnici B.jpg
15.09.2017 13:11:36
Na kolenou uprostřed živého plotu, na štaflích se štětcem v ruce, s hadrem a kbelíkem. Tak se dnes dopoledne dali potkat zaměstnanci Třineckých železáren. Alespoň ti, kteří se tradičně zapojili do firemního Dobrovolnického dne. ...celý článek
Inzerce
37TH01.jpg

Právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu

16.04.2014 10:30:48

Pokud jste již uzavřeli smlouvu o zájezdu a stane se, že zájezdu se nemůžete osobně zúčastnit, je možné vyslat na tento zájezd jinou osobu, ale to pouze za předpokladu, že tato osoba splňuje podmínky účasti zájezdu (např. při nutnosti víza to možné nebude).

Změnu v osobě zákazníka (účastníka zájezdu) je možné učinit nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu, kdy tato změna musí být oznámena pořadateli spolu s přiloženým souhlasem náhradníka s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Lhůtu kratší než sedm dní pro změnu zákazníka je možno si sjednat u smluv o zájezdu uzavřených v době kratší než sedm dní před zahájením zájezdu (tzv. last minute).

Pořadatel může od smlouvy o zájezdu odstoupit pouze v případě, že byl zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnosti (např. neuhrazení zálohy, ke které se ve smlouvě zavázal apod.).

Oproti tomu zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy. V případě, že zákazník od smlouvy odstoupí v důsledku změny zájezdu nebo jeho zrušení, má právo na to, aby mu pořadatel nabídl náhradní zájezd alespoň ve stejném standardu, přičemž cena nového zájezdu nesmí být vyšší, i když nový zájezd nabízí lepší služby. V případě, že se zájezd zruší méně než 20 dní před zahájením zájezdu, má zákazník mimo vrácení ceny zájezdu také právo na 10% penále od pořadatele (toto neplatí, pokud pořadatel předem avizoval, že konání zájezdu je podmíněno určitým počtem přihlášených účastníků, nebo byl zájezd zrušen v důsledku vis maior – př. přírodní živly apod.). V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem bez udání důvodu, je zákazník povinen pořadateli zaplatit stornopoplatek, jehož výše bývá stanovena v potvrzení o zájezdu (to stejné platí i u smlouvy uzavřené přes internet, tzv. distančním způsobem).

V případě odstoupení od smlouvy pořadatelem z důvodu porušení povinnosti zákazníka je tento povinen zaplatit pořadateli „odstupné“ ve výši sjednaného stornopoplatku. Pokud ale povinnost porušil pořadatel nebo pokud zákazníkovi nebyl nabídnut náhradní zájezd, i když na něj měl právo, žádné odstupné neplatí.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři s.r.o.