www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 16. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
kandidat (4).JPG
16.01.2018 07:54:19
JABLUNKOV – Poděkovat svým voličům přijede v úterý 16. ledna do nejvýchodnějšího města Jiří Drahoš. Na jablunkovské radnici se pozdraví s veřejností v 16 hodin.  ...celý článek
pcr_auta B.jpg
15.01.2018 16:59:38
TŘINEC – Dva lidi během několika málo hodin okradl v závěru minulého týdne v Třinci 39letý muž.  Třineckým policistům se jej podařilo zadržet ještě téhož dne po tom, co si přisvojil věci nejen spícího muže v restauraci, ale také svého známého v době návštěvy.  ...celý článek
JFO B.jpg
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
05.01.2018 14:31:51
Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Tichá_dohoda_B.jpg
21.12.2017 09:28:54
„Kdo se tu nenarodil nebo tu nežil pár let, ten nikdy nepochopí to město ocelový.“ Zpívá se v první sloce písničky nového alba Hlasitá revoluce hudební skupiny Tichá dohoda. Autor hudby a textu Dan Šustr v ní s trochou nostalgie vzpomíná na staré časy v jeho rodném městě. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
Banner COLORWIN_AddWords_220x220px.jpg
01TH01.jpg

Právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu

16.04.2014 10:30:48

Pokud jste již uzavřeli smlouvu o zájezdu a stane se, že zájezdu se nemůžete osobně zúčastnit, je možné vyslat na tento zájezd jinou osobu, ale to pouze za předpokladu, že tato osoba splňuje podmínky účasti zájezdu (např. při nutnosti víza to možné nebude).

Změnu v osobě zákazníka (účastníka zájezdu) je možné učinit nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu, kdy tato změna musí být oznámena pořadateli spolu s přiloženým souhlasem náhradníka s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Lhůtu kratší než sedm dní pro změnu zákazníka je možno si sjednat u smluv o zájezdu uzavřených v době kratší než sedm dní před zahájením zájezdu (tzv. last minute).

Pořadatel může od smlouvy o zájezdu odstoupit pouze v případě, že byl zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnosti (např. neuhrazení zálohy, ke které se ve smlouvě zavázal apod.).

Oproti tomu zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy. V případě, že zákazník od smlouvy odstoupí v důsledku změny zájezdu nebo jeho zrušení, má právo na to, aby mu pořadatel nabídl náhradní zájezd alespoň ve stejném standardu, přičemž cena nového zájezdu nesmí být vyšší, i když nový zájezd nabízí lepší služby. V případě, že se zájezd zruší méně než 20 dní před zahájením zájezdu, má zákazník mimo vrácení ceny zájezdu také právo na 10% penále od pořadatele (toto neplatí, pokud pořadatel předem avizoval, že konání zájezdu je podmíněno určitým počtem přihlášených účastníků, nebo byl zájezd zrušen v důsledku vis maior – př. přírodní živly apod.). V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem bez udání důvodu, je zákazník povinen pořadateli zaplatit stornopoplatek, jehož výše bývá stanovena v potvrzení o zájezdu (to stejné platí i u smlouvy uzavřené přes internet, tzv. distančním způsobem).

V případě odstoupení od smlouvy pořadatelem z důvodu porušení povinnosti zákazníka je tento povinen zaplatit pořadateli „odstupné“ ve výši sjednaného stornopoplatku. Pokud ale povinnost porušil pořadatel nebo pokud zákazníkovi nebyl nabídnut náhradní zájezd, i když na něj měl právo, žádné odstupné neplatí.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři s.r.o.