www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Povinnosti vlastníka sportovního zařízení

22.02.2017 11:38:47

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, s nímž by měly být obeznámeny sportovní kluby a další sportovní organizace, nereguluje pouze práva a podmínky při poskytování státní podpory v oblasti sportu.

Naopak, najdeme zde také zmínku o povinnostech, souvisejících například s bezpečností při pořádání sportovních utkání.

Podle Zákona o podpoře sportu ten, kdo je vlastníkem sportovního zařízení nebo osobou oprávněnou využívat sportovní zařízení k uspořádání sportovního podniku, je povinen, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle místních podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení. Sportovním zařízením se pro účely Zákona o podpoře sportu rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu (např. o fotbalová hřiště, na nichž se pořádají mistrovské zápasy, ale i další zařízení, kde se pořádají jiná organizovaná sportovní zápolení).

Kromě stanovení vhodných opatření k zabezpečení vnitřní bezpečnosti ze strany vlastníka nebo osoby oprávněné užívat sportovní zařízení, musejí tyto osoby vydat návštěvní řád, který by měl obsahovat pravidla chování všech osob zúčastněných na sportovním podniku, tzn. i diváků, bez ohledu zda jsou platící nebo neplatící, a pravidla zabezpečení pořádku během sportovního podniku ze strany pořadatele. 

Není-li návštěvní řád vydán a zveřejněn, lze podle Zákona o podpoře sportu uložit při porušení této povinnosti pokutu až do výše 100.000,- Kč. I když v praxi jsme se nesetkali s uložením takovéto pokuty, doporučujeme přesto vydat takovýto návštěvní řád, a to především s přihlédnutím k výši stanovené pokuty.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři