www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 20. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Podstatné obsahové náležitosti směnky

23.09.2015 09:25:38

Zákon výslovně stanoví, které obsahové náležitosti musí směnka obsahovat, aby byla směnkou platnou. V případě, že směnka neobsahuje některou ze zákonem stanovených podstatných náležitostí, nejen že není směnkou neplatnou, ale není směnkou vůbec.

Při tom nezáleží, zda je směnka sepsána rukou na kusu papíru, nebo je využit běžně dostupný formulář či je sepsána na počítači a poté pouze vlastnoručně podepsána, ale pokud má všechny podstatné náležitosti, bude vždy směnkou platnou.

Cizí směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyku, ve kterém je listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (dlužník); 4. údaj splatnosti; 5. údaj místa, kde má být placeno; 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (věřitel); 7. datum a místo vystavení směnky; 8. podpis výstavce.

Vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib dlužníka zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (věřitel); 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce (dlužníka).

Na směnce, ať už vlastní nebo cizí, se mohou dále objevit další náležitosti, které však nejsou již zákonem striktně vyžadovány, a je tedy na účastnících, zda je do konkrétní směnky zahrnou. Nejčastěji používanou je tzv. protestační doložka, kdy se na směnce uvede „bez protestu“. Tato doložka má za následek, že pokud je obsažena v textu listiny směnky, zprošťuje majitele směnky (nejčastěji věřitele) povinnosti učinit u notáře tzn. protest v případě nepřijetí nebo nezaplacení směnky proti dlužníkovi. Tato doložka však majitele nezprošťuje směnku dlužníkovi včas předložit.

Příště si podrobněji rozebereme některé podstatné obsahové náležitosti směnky. Problémem u směnek totiž je, že i jen drobná chyba, nepřesnost či neuvážené vepsání něčeho navíc může směnku učinit neplatnou.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.