www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 17. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
TH logo HutníkB.jpg
16.01.2018 14:26:15
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
expedice kamenity 2018 - kopie.jpg
16.01.2018 14:14:04
JABLUNKOV, DOLNÍ LOMNÁ - Za rekordní čas zdolali hasiči z regionu Expedici Kamenitý, která je již jejich tradiční novoroční akcí. Necelé dva kilometry dlouhou trasu „v plné zbroji“ zvládli za 41 minut.  ...celý článek
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
05.01.2018 14:31:51
Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
Banner COLORWIN_AddWords_220x220px.jpg
01TH01.jpg

Podstatné obsahové náležitosti směnky

23.09.2015 09:25:38

Zákon výslovně stanoví, které obsahové náležitosti musí směnka obsahovat, aby byla směnkou platnou. V případě, že směnka neobsahuje některou ze zákonem stanovených podstatných náležitostí, nejen že není směnkou neplatnou, ale není směnkou vůbec.

Při tom nezáleží, zda je směnka sepsána rukou na kusu papíru, nebo je využit běžně dostupný formulář či je sepsána na počítači a poté pouze vlastnoručně podepsána, ale pokud má všechny podstatné náležitosti, bude vždy směnkou platnou.

Cizí směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyku, ve kterém je listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (dlužník); 4. údaj splatnosti; 5. údaj místa, kde má být placeno; 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (věřitel); 7. datum a místo vystavení směnky; 8. podpis výstavce.

Vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib dlužníka zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (věřitel); 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce (dlužníka).

Na směnce, ať už vlastní nebo cizí, se mohou dále objevit další náležitosti, které však nejsou již zákonem striktně vyžadovány, a je tedy na účastnících, zda je do konkrétní směnky zahrnou. Nejčastěji používanou je tzv. protestační doložka, kdy se na směnce uvede „bez protestu“. Tato doložka má za následek, že pokud je obsažena v textu listiny směnky, zprošťuje majitele směnky (nejčastěji věřitele) povinnosti učinit u notáře tzn. protest v případě nepřijetí nebo nezaplacení směnky proti dlužníkovi. Tato doložka však majitele nezprošťuje směnku dlužníkovi včas předložit.

Příště si podrobněji rozebereme některé podstatné obsahové náležitosti směnky. Problémem u směnek totiž je, že i jen drobná chyba, nepřesnost či neuvážené vepsání něčeho navíc může směnku učinit neplatnou.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.