www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 20. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
raduza_v03_B.jpg
20.11.2017 08:54:54
TŘINEC - Koncem letošního září vydala písničkářka Radůza své první vánoční album Studna v poušti. Obsahuje originální písně, které navazují na tradici českých i světových koled. Druhý prosincový den přijíždí zazpívat výběr z této desky do třineckého kulturního domu TRISIA.  ...celý článek
vrtulnik_detailC.jpg
20.11.2017 08:32:45
ROPICE, FRÝDEK-MÍSTEK - Během soboty došlo ke dvěma vážným nehodám na kolejích. Vlak srazil mladého muže ve Frýdku-Místku a o hodinu a půl později v Ropici. Oba muži utrpěli při střetu s vlakem mnohočetná poranění. Mladík nepřežil.  ...celý článek
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Kultura
20.11.2017 08:54:54
TŘINEC - Koncem letošního září vydala písničkářka Radůza své první vánoční album Studna v poušti. Obsahuje originální písně, které navazují na tradici českých i světových koled. Druhý prosincový den přijíždí zazpívat výběr z této desky do třineckého kulturního domu TRISIA. ...celý článek
Právník radí
20.11.2017 08:46:17
Insolvenční řízení je druhem civilního procesu. Insolvenční řízení v sobě spojuje prvky řízení nalézacího (klasické řízení před soudem, jehož cílem je stanovení toho, co je právem) a řízení vykonávacího (soudní výkon rozhodnutí a exekuce). ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Podstatné náležitosti směnky II.

05.10.2015 11:21:02

Aby směnka byla platná, měla by obsahovat určité náležitosti tak, jak je vyžaduje zákon. Při sestavování směnky je důležité tyto obsahové náležitosti dodržet. Označení "Směnka" musí být uvedeno přímo v samotném textu směnky, nepostačí jej uvést pouze v nadpisu.

Označení osoby, která má platit (dlužník) a osoby, které má být placeno (věřitel)

Zákon neuvádí, jak musí být identifikována osoba dlužníka či věřitele. Doporučujeme však vždy uvádět u fyzické osoby celé jméno a příjmení, datum narození a místo bydliště, u fyzické osoby podnikatele rovněž IČO a u obchodní společnosti údaje zapsané ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku), vč. osoby oprávněné za ní jednat.

Směnečná suma

Výše peněžní částky, která má být věřiteli uhrazena. Je vhodné tuto částku uvést jak číselně tak slovy, a nezapomenout připojit měnu, ve které má být placeno. Je nutné uvést pevnou částku bez doplnění případných úroků z prodlení v procentuálním vyjádření. Směnečná suma se automaticky úročí ze zákona 6-ti% od data splatnosti směnky.

Údaj splatnosti

Zákon stanoví způsoby určení, kdy je směnka splatná. Tzv. vistasměnka a lhůtní vistasměnka, které nemají uvedený přesný datum splatnosti, jsou splatné při předložení, kdy směnka se stává splatnou samotným předložením dlužníkovi bez toho, aby o tom dlužník musel být předem informován. Při volbě této splatnosti musí být směnka předložena do jednoho roku od data vystavení. U datosměnky, je uvedena doba splatnosti určitým časovým úsekem po datu vystavení (např. směnka je splatná za 30 dnů od data vystavení). Posledním typem je směnka splatná v určitý den tzv. fixní směnka. Tato směnka je co do splatnosti nejjednodušší a nejvíce používaná. V této směnce je jako den splatnosti uveden konkrétní den, který je od vydání směnky všem stranám známý, neboť je uveden přímo v textu směnky.

Podpis výstavce

Zákon pro podpis výstavce nemá žádné zvláštní požadavky. Postačí samotný vlastnoruční podpis. V praxi se ovšem zažil způsob, při kterém výstavce napíše své identifikační údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození/IČO, bydliště/sídlo, apod. a poté připojí svůj vlastnoruční podpis (doporučujeme úředně ověřený podpis). U právnické osoby je nutné nezapomenout uvést název právnické osoby s připojením podpisu osoby, která je za ni oprávněna jednat.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.