www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. září 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemtr B.jpg
21.09.2017 15:44:14
TŘINEC - Pět nových monitorů dechu Babysense II mají nyní k dispozici v třinecké porodnici. Monitory budou hlídat nově narozené děti. Dnes monitory gynekologicko-porodnickému oddělení předala Nadace Křižovatka.  ...celý článek
SOJ_B.jpg
21.09.2017 14:44:02
HRČAVA - Starostové obcí Jablunkovska se tentokrát sešli na Hrčavě v tamním kulturním domě. Témat, která na schůzi Sdružení obcí Jablunkovska (SOJ) probírali, bylo několik: od návrhů kandidátů, kterým budou věnovány další tři stromy v hradecké Aleji dobra, přes kompostéry, školení, nové pohřební řády či úspěšný boj s křídlatkou, až po společné projekty.  ...celý článek
DSC_3165.JPG
20.09.2017 11:46:20
TŘINEC - Stát nemůže být bezplatnou detektivní kanceláří a trestní oznámení nemají být prostředky politického boje. To je postoj Ústavního soudu, který takto rozhodl ve více než čtyři roky trvající kauze, již vyprovokovalo trestní oznámení opozičního zastupitele Jana Ference podané na třineckou starostku Věru Palkovskou.  ...celý článek
Kultura
18.09.2017 17:26:59
TŘINEC - Od klasického zpracování bratří Grimmů přes broadwayská divadelní jeviště až po oscarový animovaný film Disneyho. A světoznámý příběh o Sněhurce se nyní roztančí i na ledě, premiérově v Třinci. ...celý článek
Právník radí
19.09.2017 09:44:54
Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
dobrovolnici B.jpg
15.09.2017 13:11:36
Na kolenou uprostřed živého plotu, na štaflích se štětcem v ruce, s hadrem a kbelíkem. Tak se dnes dopoledne dali potkat zaměstnanci Třineckých železáren. Alespoň ti, kteří se tradičně zapojili do firemního Dobrovolnického dne. ...celý článek
Inzerce
37TH01.jpg

Podstatné náležitosti směnky II.

05.10.2015 11:21:02

Aby směnka byla platná, měla by obsahovat určité náležitosti tak, jak je vyžaduje zákon. Při sestavování směnky je důležité tyto obsahové náležitosti dodržet. Označení "Směnka" musí být uvedeno přímo v samotném textu směnky, nepostačí jej uvést pouze v nadpisu.

Označení osoby, která má platit (dlužník) a osoby, které má být placeno (věřitel)

Zákon neuvádí, jak musí být identifikována osoba dlužníka či věřitele. Doporučujeme však vždy uvádět u fyzické osoby celé jméno a příjmení, datum narození a místo bydliště, u fyzické osoby podnikatele rovněž IČO a u obchodní společnosti údaje zapsané ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku), vč. osoby oprávněné za ní jednat.

Směnečná suma

Výše peněžní částky, která má být věřiteli uhrazena. Je vhodné tuto částku uvést jak číselně tak slovy, a nezapomenout připojit měnu, ve které má být placeno. Je nutné uvést pevnou částku bez doplnění případných úroků z prodlení v procentuálním vyjádření. Směnečná suma se automaticky úročí ze zákona 6-ti% od data splatnosti směnky.

Údaj splatnosti

Zákon stanoví způsoby určení, kdy je směnka splatná. Tzv. vistasměnka a lhůtní vistasměnka, které nemají uvedený přesný datum splatnosti, jsou splatné při předložení, kdy směnka se stává splatnou samotným předložením dlužníkovi bez toho, aby o tom dlužník musel být předem informován. Při volbě této splatnosti musí být směnka předložena do jednoho roku od data vystavení. U datosměnky, je uvedena doba splatnosti určitým časovým úsekem po datu vystavení (např. směnka je splatná za 30 dnů od data vystavení). Posledním typem je směnka splatná v určitý den tzv. fixní směnka. Tato směnka je co do splatnosti nejjednodušší a nejvíce používaná. V této směnce je jako den splatnosti uveden konkrétní den, který je od vydání směnky všem stranám známý, neboť je uveden přímo v textu směnky.

Podpis výstavce

Zákon pro podpis výstavce nemá žádné zvláštní požadavky. Postačí samotný vlastnoruční podpis. V praxi se ovšem zažil způsob, při kterém výstavce napíše své identifikační údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození/IČO, bydliště/sídlo, apod. a poté připojí svůj vlastnoruční podpis (doporučujeme úředně ověřený podpis). U právnické osoby je nutné nezapomenout uvést název právnické osoby s připojením podpisu osoby, která je za ni oprávněna jednat.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.