www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 17. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
TH logo HutníkB.jpg
16.01.2018 14:26:15
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
expedice kamenity 2018 - kopie.jpg
16.01.2018 14:14:04
JABLUNKOV, DOLNÍ LOMNÁ - Za rekordní čas zdolali hasiči z regionu Expedici Kamenitý, která je již jejich tradiční novoroční akcí. Necelé dva kilometry dlouhou trasu „v plné zbroji“ zvládli za 41 minut.  ...celý článek
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
05.01.2018 14:31:51
Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
Banner COLORWIN_AddWords_220x220px.jpg
01TH01.jpg

Podstatné náležitosti směnky II.

05.10.2015 11:21:02

Aby směnka byla platná, měla by obsahovat určité náležitosti tak, jak je vyžaduje zákon. Při sestavování směnky je důležité tyto obsahové náležitosti dodržet. Označení "Směnka" musí být uvedeno přímo v samotném textu směnky, nepostačí jej uvést pouze v nadpisu.

Označení osoby, která má platit (dlužník) a osoby, které má být placeno (věřitel)

Zákon neuvádí, jak musí být identifikována osoba dlužníka či věřitele. Doporučujeme však vždy uvádět u fyzické osoby celé jméno a příjmení, datum narození a místo bydliště, u fyzické osoby podnikatele rovněž IČO a u obchodní společnosti údaje zapsané ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku), vč. osoby oprávněné za ní jednat.

Směnečná suma

Výše peněžní částky, která má být věřiteli uhrazena. Je vhodné tuto částku uvést jak číselně tak slovy, a nezapomenout připojit měnu, ve které má být placeno. Je nutné uvést pevnou částku bez doplnění případných úroků z prodlení v procentuálním vyjádření. Směnečná suma se automaticky úročí ze zákona 6-ti% od data splatnosti směnky.

Údaj splatnosti

Zákon stanoví způsoby určení, kdy je směnka splatná. Tzv. vistasměnka a lhůtní vistasměnka, které nemají uvedený přesný datum splatnosti, jsou splatné při předložení, kdy směnka se stává splatnou samotným předložením dlužníkovi bez toho, aby o tom dlužník musel být předem informován. Při volbě této splatnosti musí být směnka předložena do jednoho roku od data vystavení. U datosměnky, je uvedena doba splatnosti určitým časovým úsekem po datu vystavení (např. směnka je splatná za 30 dnů od data vystavení). Posledním typem je směnka splatná v určitý den tzv. fixní směnka. Tato směnka je co do splatnosti nejjednodušší a nejvíce používaná. V této směnce je jako den splatnosti uveden konkrétní den, který je od vydání směnky všem stranám známý, neboť je uveden přímo v textu směnky.

Podpis výstavce

Zákon pro podpis výstavce nemá žádné zvláštní požadavky. Postačí samotný vlastnoruční podpis. V praxi se ovšem zažil způsob, při kterém výstavce napíše své identifikační údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození/IČO, bydliště/sídlo, apod. a poté připojí svůj vlastnoruční podpis (doporučujeme úředně ověřený podpis). U právnické osoby je nutné nezapomenout uvést název právnické osoby s připojením podpisu osoby, která je za ni oprávněna jednat.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.