www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 23. září 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
srdce evropy - kopie.JPG
22.09.2017 18:52:48
TŘINEC - Srdce Evropy opět rozpulsuje třinecké náměstí Svobody. Benefiční koncert, který v sobě každoročně spojuje dobročinnost, kvalitní muziku a skvělou zábavu, se chystá na neděli 24. září.  ...celý článek
PRU_0138 B.jpg
22.09.2017 08:15:29
HOKEJ - Třinečtí hokejisté zlomili odpor Liberce třemi góly v závěrečné třetině a vyhráli 5:2. Oceláři neztratili v letošní sezoně doma ani bod a v extraligové tabulce jsou jen kvůli horšímu skóre druzí za vedoucím Chomutovem.  ...celý článek
foto tiskovka hasiči B.jpg
22.09.2017 08:08:23
REGION - Dvacet pět jednotek a dvacet pět sborů dobrovolných hasičů ze všech koutů České republiky postoupilo do závěrečného finále VII. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku. O cenu se uchází také Sbor dobrovolných hasičů Vendryně (SDH), jehož vybrala odborná porota do finálního veřejného hlasování.  ...celý článek
Kultura
22.09.2017 18:52:48
TŘINEC - Srdce Evropy opět rozpulsuje třinecké náměstí Svobody. Benefiční koncert, který v sobě každoročně spojuje dobročinnost, kvalitní muziku a skvělou zábavu, se chystá na neděli 24. září. ...celý článek
Právník radí
19.09.2017 09:44:54
Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
dobrovolnici B.jpg
15.09.2017 13:11:36
Na kolenou uprostřed živého plotu, na štaflích se štětcem v ruce, s hadrem a kbelíkem. Tak se dnes dopoledne dali potkat zaměstnanci Třineckých železáren. Alespoň ti, kteří se tradičně zapojili do firemního Dobrovolnického dne. ...celý článek
Inzerce
37TH01.jpg

Podstatné náležitosti směnky II.

05.10.2015 11:21:02

Aby směnka byla platná, měla by obsahovat určité náležitosti tak, jak je vyžaduje zákon. Při sestavování směnky je důležité tyto obsahové náležitosti dodržet. Označení "Směnka" musí být uvedeno přímo v samotném textu směnky, nepostačí jej uvést pouze v nadpisu.

Označení osoby, která má platit (dlužník) a osoby, které má být placeno (věřitel)

Zákon neuvádí, jak musí být identifikována osoba dlužníka či věřitele. Doporučujeme však vždy uvádět u fyzické osoby celé jméno a příjmení, datum narození a místo bydliště, u fyzické osoby podnikatele rovněž IČO a u obchodní společnosti údaje zapsané ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku), vč. osoby oprávněné za ní jednat.

Směnečná suma

Výše peněžní částky, která má být věřiteli uhrazena. Je vhodné tuto částku uvést jak číselně tak slovy, a nezapomenout připojit měnu, ve které má být placeno. Je nutné uvést pevnou částku bez doplnění případných úroků z prodlení v procentuálním vyjádření. Směnečná suma se automaticky úročí ze zákona 6-ti% od data splatnosti směnky.

Údaj splatnosti

Zákon stanoví způsoby určení, kdy je směnka splatná. Tzv. vistasměnka a lhůtní vistasměnka, které nemají uvedený přesný datum splatnosti, jsou splatné při předložení, kdy směnka se stává splatnou samotným předložením dlužníkovi bez toho, aby o tom dlužník musel být předem informován. Při volbě této splatnosti musí být směnka předložena do jednoho roku od data vystavení. U datosměnky, je uvedena doba splatnosti určitým časovým úsekem po datu vystavení (např. směnka je splatná za 30 dnů od data vystavení). Posledním typem je směnka splatná v určitý den tzv. fixní směnka. Tato směnka je co do splatnosti nejjednodušší a nejvíce používaná. V této směnce je jako den splatnosti uveden konkrétní den, který je od vydání směnky všem stranám známý, neboť je uveden přímo v textu směnky.

Podpis výstavce

Zákon pro podpis výstavce nemá žádné zvláštní požadavky. Postačí samotný vlastnoruční podpis. V praxi se ovšem zažil způsob, při kterém výstavce napíše své identifikační údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození/IČO, bydliště/sídlo, apod. a poté připojí svůj vlastnoruční podpis (doporučujeme úředně ověřený podpis). U právnické osoby je nutné nezapomenout uvést název právnické osoby s připojením podpisu osoby, která je za ni oprávněna jednat.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.