www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 18. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Petiční právo

29.06.2016 10:47:53

Petiční právo jako jedno ze základních politických práv představuje možnost občanů obracet se se svými záležitostmi na orgány veřejné moci, tj. orgány státní správy a samostprávy. Toto právo má svůj základ v Listině základních práv a svobod.

Jeho základní rámec je upraven v Zákoně o právu petičním. 

Z hlediska obsahu můžou občané předkládat příslušným orgánům své žádosti, čili své požadavky a prosby, navrhovat řešení konkrétních problémů, případně podávat stížnosti, dojde-li k porušení jejich práv. Zákon dále stanovuje, že petice by se měla týkat veřejného zájmu nebo jiného společného zájmu. Jinými slovy měla by to být věc související se zájmem více osob, a ne záležitost jediné osoby.

Ze zákona však vyplývá omezení, které stanoví, že petice nesmí směřovat a vyzývat k porušování právních předpisů, práv a svobod jiných občanů, nebo podněcovat k nenávisti a nesnášenlivosti. Rovněž nelze peticí zasahovat do nezávislosti soudů, čímž je myšleno především to, aby občané nežádali vynesení konkrétního rozsudku, a tím nevyvíjeli nátlak na soudce, aby vydal rozhodnutí, které si žádá veřejnost.

Jak bude realizováno sestavení petice a sběr podpisů pod tuto petici nechává zákon na občanech. Může to dělat jednotlivec nebo více osob. Co se týče formy petice, zákon stanovuje, že musí být písemná, a musí v ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště podepsaných občanů. Je nutno uvést jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné zastupovat občany při vyřizování petice, případně také údaje o členech petičního výboru. Petičním výborem se rozumí orgán zastupující podepsané občany při vyřizování petice.

Příslušný orgán, jemuž byla petice předložena je povinen ji přijmout a ve lhůtě 30 dnů je povinen tuto petici posoudit a zaslat své stanovisko k této petici a sdělit způsob, jak vyřídil předmět petice. Zákon však tomuto orgánu nestanovuje povinnost petici vyhovět.

 

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři