www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. září 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemtr B.jpg
21.09.2017 15:44:14
TŘINEC - Pět nových monitorů dechu Babysense II mají nyní k dispozici v třinecké porodnici. Monitory budou hlídat nově narozené děti. Dnes monitory gynekologicko-porodnickému oddělení předala Nadace Křižovatka.  ...celý článek
SOJ_B.jpg
21.09.2017 14:44:02
HRČAVA - Starostové obcí Jablunkovska se tentokrát sešli na Hrčavě v tamním kulturním domě. Témat, která na schůzi Sdružení obcí Jablunkovska (SOJ) probírali, bylo několik: od návrhů kandidátů, kterým budou věnovány další tři stromy v hradecké Aleji dobra, přes kompostéry, školení, nové pohřební řády či úspěšný boj s křídlatkou, až po společné projekty.  ...celý článek
DSC_3165.JPG
20.09.2017 11:46:20
TŘINEC - Stát nemůže být bezplatnou detektivní kanceláří a trestní oznámení nemají být prostředky politického boje. To je postoj Ústavního soudu, který takto rozhodl ve více než čtyři roky trvající kauze, již vyprovokovalo trestní oznámení opozičního zastupitele Jana Ference podané na třineckou starostku Věru Palkovskou.  ...celý článek
Kultura
18.09.2017 17:26:59
TŘINEC - Od klasického zpracování bratří Grimmů přes broadwayská divadelní jeviště až po oscarový animovaný film Disneyho. A světoznámý příběh o Sněhurce se nyní roztančí i na ledě, premiérově v Třinci. ...celý článek
Právník radí
19.09.2017 09:44:54
Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
dobrovolnici B.jpg
15.09.2017 13:11:36
Na kolenou uprostřed živého plotu, na štaflích se štětcem v ruce, s hadrem a kbelíkem. Tak se dnes dopoledne dali potkat zaměstnanci Třineckých železáren. Alespoň ti, kteří se tradičně zapojili do firemního Dobrovolnického dne. ...celý článek
Inzerce
37TH01.jpg

Petiční právo

29.06.2016 10:47:53

Petiční právo jako jedno ze základních politických práv představuje možnost občanů obracet se se svými záležitostmi na orgány veřejné moci, tj. orgány státní správy a samostprávy. Toto právo má svůj základ v Listině základních práv a svobod.

Jeho základní rámec je upraven v Zákoně o právu petičním. 

Z hlediska obsahu můžou občané předkládat příslušným orgánům své žádosti, čili své požadavky a prosby, navrhovat řešení konkrétních problémů, případně podávat stížnosti, dojde-li k porušení jejich práv. Zákon dále stanovuje, že petice by se měla týkat veřejného zájmu nebo jiného společného zájmu. Jinými slovy měla by to být věc související se zájmem více osob, a ne záležitost jediné osoby.

Ze zákona však vyplývá omezení, které stanoví, že petice nesmí směřovat a vyzývat k porušování právních předpisů, práv a svobod jiných občanů, nebo podněcovat k nenávisti a nesnášenlivosti. Rovněž nelze peticí zasahovat do nezávislosti soudů, čímž je myšleno především to, aby občané nežádali vynesení konkrétního rozsudku, a tím nevyvíjeli nátlak na soudce, aby vydal rozhodnutí, které si žádá veřejnost.

Jak bude realizováno sestavení petice a sběr podpisů pod tuto petici nechává zákon na občanech. Může to dělat jednotlivec nebo více osob. Co se týče formy petice, zákon stanovuje, že musí být písemná, a musí v ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště podepsaných občanů. Je nutno uvést jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné zastupovat občany při vyřizování petice, případně také údaje o členech petičního výboru. Petičním výborem se rozumí orgán zastupující podepsané občany při vyřizování petice.

Příslušný orgán, jemuž byla petice předložena je povinen ji přijmout a ve lhůtě 30 dnů je povinen tuto petici posoudit a zaslat své stanovisko k této petici a sdělit způsob, jak vyřídil předmět petice. Zákon však tomuto orgánu nestanovuje povinnost petici vyhovět.

 

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři