www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Odpovědnost za újmu: Krajní nouze

12.10.2016 09:02:08

V krajní nouzi se ocitne ten, kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy a tímto jednáním způsobí jinou újmu. Podmínky krajní nouze jsou splněny, pokud nebylo možné nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak.

Či pokud jednající v krajní nouzi nezpůsobí újmu zjevně stejně závažnou nebo závažnější, než je újma hrozící. Důležitá je tak u jednání v krajní nouzi přiměřenost obrany.

Rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí je ten, že u nutné obrany je odvracen útok osoby a újma je způsobena přímo útočníkovi, zatímco u krajní nouze se jedná pouze o určité přímo hrozící nebezpečí, které nelze za daných okolností odvrátit jiným způsobem a újma vzniká zpravidla třetí osobě. O krajní nouzi mluvíme většinou v souvislosti s odvracením přírodních katastrof požárů, povodní, lavin atd. O krajní nouzi se nebude jednat v případě, kdy jednající nebezpečí vyvolal vlastní vinou (např. požár sám založil a poté způsobil škodu při jeho hašení).

Občanský zákoník stanoví, že při posuzování krajní nouze i nutné obrany má být přihlédnuto také k omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo útok či jiné nebezpečí odvracel. Zákonodárce zde přihlíží ke skutečnosti, že situace, při nichž dochází k jednání v nutné obraně či krajní nouzi, jsou zpravidla velice stresové a je nezbytné v nastalém rozrušení uskutečnit rychlé rozhodnutí. Pokud například jednající osoba při hašení požáru vytopí sousední byt, ačkoli by stačilo oheň udusit přikrývkou, lze toto jednání za určitých okolností omluvit např. obavou o život. Jedná se o určitou polehčující okolnost, na kterou je třeba brát zřetel při hodnocení přiměřenosti nutné obrany či jednání v krajní nouzi.

Kdo odvracel hrozící újmu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu újmy, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, nanejvýš však v rozsahu přiměřeném tomu, co odvrátil.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři