www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemocnice B.jpg
19.01.2018 08:33:52
ČESKÝ TĚŠÍN - Pacienti po úrazech či mozkové příhodě si nyní mohou v rámci rehabilitace v Nemocnici Český Těšín zdokonalovat chůzi a rovnováhu za pomoci nového speciálního chodníku. Mechanický krokový trenažér Woodway pomáhá nejčastěji při nácviku správného stereotypu chůze u pacientů po operacích a úrazech dolních končetin.  ...celý článek
seliverstov_B.jpg
18.01.2018 13:14:03
ATLETIKA Pavel Seliverstov bude obhajovat vítězství na Beskydské laťce, která se uskuteční 30. ledna ve Werk Areně. Běloruský výškař loni v Třinci exceloval a jako jediný pokořil 232 cm. Jeho největšími soupeři budou Andrij Procenko a Danil Lysenko.  ...celý článek
DSC_3927 – kopie.JPG
17.01.2018 23:05:36
JABLUNKOV – Zaplněný sál jablunkovské radnice v úterý s napětím vyčkával Jiřího Drahoše. Bylo tomu přesně tak jako 28. března loňského roku. Zatímco tehdy Jablunkovští očekávali, zda rodák z jejich města potvrdí spekulace o své kandidatuře na post prezidenta, nyní přijel čestný občan Jablunkova  poděkovat za podporu v první kole prezidentské volby.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
17.01.2018 13:40:36
Reorganizace je postupem speciálním. Reorganizaci řadíme obecně mezi tzv. sanační způsoby řešení úpadku s tím, že jejím hlavním účelem je postupné uspokojování pohledávek věřitelů při současném zachování provozu obchodního podniku. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
jeřáb B.jpg
17.01.2018 15:33:36
ŽDB Drátovna v Bohumíně dokončila první část modernizace provozu tažírny nepatentovaného drátu. Dceřiná společnost Třineckých železáren kvůli zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti firmy před dvěma roky nastartovala projekt modernizace v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
03TH01.jpg

Odpovědnost za újmu

04.11.2016 14:18:00

Odpovědná za škodu může být pouze osoba, která je schopna posoudit následky svého jednání a zároveň dokáže své jednání ovládat. Takzvaná plná deliktní způsobilost je spojena s nabytím svéprávnosti.

Ovšem za určitých okolností je deliktně způsobilé též nezletilé dítě či nepříčetná osoba (člověk trpící duševní poruchou). 

Vždy bude nezbytné odpovědnost za škodu posoudit subjektivně, s ohledem na rozumovou vyspělost osoby škůdce, jeho životní zkušenosti nebo například vzdělání. Je však vždy na škůdci, aby případně prokázal, že v době způsobení škody nebyl deliktně způsobilý.

Výjimečně lze založit odpovědnost deliktně nezpůsobilé osoby za situace, kdy je to spravedlivé vzhledem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného. Podle zákonodárce by tak sice deliktně nezpůsobilý, avšak bohatý škůdce, měl odčinit způsobenou škodu chudému poškozenému.

Osoba, které byla svěřena jiná deliktně nezpůsobilá osoba (například rodič), má nad takovou osobou vykonávat náležitý dohled a výchovně na ní působit, s cílem předcházet případnému vzniku škod. Není-li tomu tak, musí uhradit škodu buď společně a nerozdílně se škůdcem nebo není-li škůdce povinen k náhradě, nahradit poškozenému škodu sama.

Jestliže se někdo vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností, bez její nutné potřeby, poskytne jí útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně či na jiném podobném místě, nahradí společně a nerozdílně s ní škodu způsobenou v takovém místě nebo při této činnosti někomu jinému nebezpečnou povahou takové osoby. Osobou nebezpečných vlastností je myšlen například kleptoman, alkoholik, vysoce agresivní člověk apod. Dozorující osoba na sebe musí vzít riziko vědomě, tedy musí vědět o nebezpečných vlastnostech toho, nad kým přebírá určitou formu dohledu.

Obecně platí, že pokud škoda vznikla nebo se zvětšila také spolupůsobením poškozeného, povinnost škůdce nahradit škodu se poměrně sníží. Nastane-li však situace, že se poškozený škůdci nebránil ze šetrnosti k němu, povinnost k náhradě újmy se nesnižuje.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři