www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Ochrana proti nekalé soutěži

08.02.2017 10:15:42

Osoby, jejichž práva jsou ohrožena či porušena nekalosoutěžním jednáním (soutěžitelé, zákazníci), mají dle občanského zákoníku možnost po rušiteli soutěžního pořádku požadovat sjednání nápravy. A to několika způsoby.

Jsou to: zdržením se nežádoucího jednání, odstraněním závadného stavu, dále kompenzací v podobě poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení.

Co se týká shora uvedených tzv. zdržovacích nároků, lze uvést například zdržení se publikování určité závadné či klamavé reklamy v časopisech a odstranění závadného stavu by v tomto případě mohlo být zrealizováno stažením těchto časopisů z oběhu.

Co se týká poskytnutí zadostiučinění, postačí v některých případech nepeněžitá forma satisfakce. Jedná se o morální odčinění imateriální újmy s využitím prostředků obdobných těm, které zapříčinily vznik oné újmy (např. uveřejnění omluvy či opravných sdělení v těch médiích, kde předtím kolovala klamavá reklama). Je-li nepeněžitá forma satisfakce dostačující k pokrytí vzniklé újmy, využije se přednostně před peněžním vyrovnáním. Poskytnutí zadostiučinění však nelze zaměňovat s nárokem na náhradu škody či vydáním bezdůvodného obohacení, které pokrývají oblast hmotné škody.

Mezi další prostředky ochrany, které poskytují veřejnoprávní předpisy (např. z. o ochraně spotřebitele, z. o ochraně reklamy) patří například nárok na uveřejnění rozsudku na náklady rušitele soutěže či návrh na vydání předběžného opatření, které slouží k rychlému zamezení nežádoucího jednání a předcházení způsobení újmy.

Právo, aby se rušitel nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav, může v některých případech uplatňovat také právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů či zákazníků.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři