www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Obhájce v trestním řízení

03.05.2017 12:59:18

Obhájce je právním zástupcem obviněného, kterému v trestním řízení poskytuje všestrannou právní pomoc. Obhájcem obviněného v českém trestním řízení může být pouze advokát, jehož úkoly jsou dané zákonem.

Úkolem obhájce je v souladu se zájmem obviněného a právním řádem pomoci včas a důsledně objasnit skutečnosti, které mohou vinu obviněného vyvracet nebo alespoň zmírňovat. 

Obhájcem však nesmí být advokát, proti němuž je nebo bylo vedeno trestní stíhání a v důsledku této skutečnosti by měl v řízení, v němž má vykonávat obhajobu, zároveň postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby.

Obviněný si může zvolit i dva či více obhájců podle svého výběru, vždy je však nezbytné orgánu činnému v trestním řízení oznámit, který z nich je oprávněn k přijímání písemností a vyrozumění o konaných úkonech, jinak jej určí předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce. Nezvolí-li si obviněný obhájce, může tak učinit také jeho příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh i zúčastněná osoba, a to i proti vůli obviněného, pokud je omezen ve svéprávnosti.

Za určitých okolností je nezbytné mít obhájce již v přípravném řízení (stádium trestního řízení, v němž probíhá prověřování a vyšetřování Policií a končí podáním obžaloby ze strany státního zastupitelství). Jedná se o případy tzv. nutné obhajoby, kdy má obviněný možnost obhájce si zvolit, a pokud tak do určité doby neučiní, je mu obhájce ustanoven soudem. I po tomto ustanovení však má obviněný možnost zvolit si obhájce sám a udělit mu plnou moc – v takovém případě ustanovení obhájce soudem zaniká.

Nutná obhajoba se uplatní například za situace, kdy je obviněný ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody, dále pokud je omezen ve svéprávnosti či je proti němu vedeno trestní řízení jako řízení proti uprchlému. Nutná obhajoba se dále uplatní tehdy, pokud se koná řízení o trestném činu, na který zákon stanovení trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let.

Závěrem též nutno připomenout, že právo na právní pomoc advokáta má každá osoba již při podání vysvětlení.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři