www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Novela zákona o podpoře sportu

15.02.2017 14:57:59

V roce 2001 byl přijat zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „Zákon o podpoře sportu“), jehož cílem bylo stanovit rámec podpory sportu coby veřejně prospěšné činnosti, a to kromě jiného i formou finanční podpory z veřejných zdrojů.

Nicméně v Zákoně o podpoře sportu v jeho původním znění nebyly dále stanoveny bližší podmínky vztahující se na žadatele žádající o podporu.

Dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti novela Zákona o podpoře sportu, která zavádí do sportovní oblasti nový rejstřík – Rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu (dále jen „Rejstřík“), vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“). Rejstřík bude obsahovat kromě jiného následující údaje, a to identifikační údaje sportovní organizace, předmět její činnosti v oblasti sportu, její případné členství v jiné sportovní organizaci, identifikační údaje sportovců a trenérů evidovaných v této sportovní organizaci a údaje o sportovním zařízení, které je užíváno sportovní organizací.

Zřízení Rejstříku souvisí se zájmem zákonodárce o větší transparentnost při poskytování finančních dotací ze strany Ministerstva. Ministerstvo bude tedy moci nově poskytnout podporu ze svého dotačního programu pouze sportovní organizaci, která bude zapsána v Rejstříku.

V přechodných ustanoveních novely je stanoveno, že Ministerstvo je povinno zprovoznit rejstřík do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely Zákona o podpoře sportu. V návaznosti na to jsou sportovní organizace sdružující jiné sportovní organizace povinny zapsat příslušné údaje do Rejstříku do 24 měsíců a ostatní sportovní organizace do 30 měsíců. Po uplynutí této lhůty Ministerstvo odmítne jejich žádost o poskytnutí dotace, nebude-li mít žádající sportovní organizace v Rejstříku zapsané stanovené údaje.

Sportovním organizacím lze v této souvislosti doporučit, aby sledovaly, kdy dojde ke zprovoznění Rejstříku, a pak aby se bez zbytečného odkladu do Rejstříku zapsaly.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři