www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Nekalá soutěž

19.01.2017 10:54:24

Aby bylo možné určité jednání kvalifikovat jako nekalosoutěžní, občanský zákoník zakotvuje 3 podmínky v tzv. generální (všeobecné) klauzuli, které musí být současně splněny. Musí se jednat o jednání v hospodářském styku, jednání musí být v rozporu s dobrými mravy a musí být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

Mezi dobrými mravy v obecné rovině a dobrými mravy soutěže, je nutno rozlišovat, když tyto pojmy nejsou shodné. Soutěžní mravy jsou chápány úžeji než obecné mravy, což znamená, že ne všechno, co může být považováno za nemravné v obecném pojetí, je nemravné také v hospodářské soutěži. V rámci soutěžního konkurenčního boje lze tedy akceptovat i některé aktivity, které jsou z hlediska obecných dobrých mravů nepřípustné.

V dalších ustanoveních občanského zákoníku jsou uvedeny tzv. speciální skutkové podstaty nekalé soutěže, kterými jsou například klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, podplácení, porušení obchodního tajemství nebo od roku 2014 nově také skutková podstata dotěrného obtěžování, která reaguje na potřebu ochrany před stále častějším jevem narušování soukromí osob.

I u těchto speciálních skutkových podstat však vždy musí být naplněny podmínky generální klauzule, tedy se musí jednat o jednání v rámci hospodářského styku, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Nenaplňuje-li konkrétní jednání znaky žádné ze speciálních skutkových podstat, lze jej postihnout dle klauzule generální, pokud splňuje shora uvedené podmínky. Výčet speciálních skutkových podstat je pouze příkladný.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři