www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. září 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemtr B.jpg
21.09.2017 15:44:14
TŘINEC - Pět nových monitorů dechu Babysense II mají nyní k dispozici v třinecké porodnici. Monitory budou hlídat nově narozené děti. Dnes monitory gynekologicko-porodnickému oddělení předala Nadace Křižovatka.  ...celý článek
SOJ_B.jpg
21.09.2017 14:44:02
HRČAVA - Starostové obcí Jablunkovska se tentokrát sešli na Hrčavě v tamním kulturním domě. Témat, která na schůzi Sdružení obcí Jablunkovska (SOJ) probírali, bylo několik: od návrhů kandidátů, kterým budou věnovány další tři stromy v hradecké Aleji dobra, přes kompostéry, školení, nové pohřební řády či úspěšný boj s křídlatkou, až po společné projekty.  ...celý článek
DSC_3165.JPG
20.09.2017 11:46:20
TŘINEC - Stát nemůže být bezplatnou detektivní kanceláří a trestní oznámení nemají být prostředky politického boje. To je postoj Ústavního soudu, který takto rozhodl ve více než čtyři roky trvající kauze, již vyprovokovalo trestní oznámení opozičního zastupitele Jana Ference podané na třineckou starostku Věru Palkovskou.  ...celý článek
Kultura
18.09.2017 17:26:59
TŘINEC - Od klasického zpracování bratří Grimmů přes broadwayská divadelní jeviště až po oscarový animovaný film Disneyho. A světoznámý příběh o Sněhurce se nyní roztančí i na ledě, premiérově v Třinci. ...celý článek
Právník radí
19.09.2017 09:44:54
Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
dobrovolnici B.jpg
15.09.2017 13:11:36
Na kolenou uprostřed živého plotu, na štaflích se štětcem v ruce, s hadrem a kbelíkem. Tak se dnes dopoledne dali potkat zaměstnanci Třineckých železáren. Alespoň ti, kteří se tradičně zapojili do firemního Dobrovolnického dne. ...celý článek
Inzerce
37TH01.jpg

Nález věci II.

27.04.2016 10:08:47

Nemůžeme-li z okolností poznat, komu máme věc vrátit a zároveň není daná věc opuštěná ve smyslu zákona, tj. když ze všech okolností vyplývá, že vlastník věci o ní již nemá zájem, máme povinnost, zpravidla do tří dnů, oznámit takovýto nález obci, na jejímž území jsme věc nalezli.

Obec oznámí nález věci prostřednictvím vyvěšení oznámení na úřední desce, a zároveň rozhodne, jakým způsobem bude s nalezenou věcí naloženo. Věc může být dočasně uschována (a to i u nálezce či jiné osoby, avšak pouze s jejich souhlasem), nebo může být prodána ve veřejné dražbě, pokud by s její úschovou byly spojeny nepoměrné náklady nebo její charakter úschovu neumožňuje (např. věci podléhající rychlé zkáze). Výtěžek z dražebního prodeje pak obec po odečtení vlastních nákladů uloží do úschovy.

Pokud se vlastník věci nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo osoba, které byla věc svěřena, s věcí nakládat jako poctivý držitel. Přihlásí-li se vlastník věci ve lhůtě po uplynutí jednoho roku od vyhlášení a před uplynutím lhůty tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu nalezená věc, příp. výtěžek z dražby, po zaplacení nákladů spojených s úschovou věci a nálezného, které tvoří desetinu ceny nálezu. Po uplynutí lhůty tří let od vyhlášení nálezu na úřední desce, připadá věc do vlastnictví nálezce, obce či jiné osoby, které byla věc svěřena.

Podobným způsobem se bude postupovat i při nálezu zvířete, avšak s drobnými, zákonem stanovenými, odchylkami. Pokud se bude jednat o zvíře chované jako domácí mazlíček, nálezce je nález rovněž povinen nahlásit neprodleně obci. Pokud se do 2 měsíců od vyhlášení nálezu vlastník nepřihlásí, vlastnické právo ke zvířeti nabude nálezce. Pokud nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, svěří obec zvíře zpravidla do útulku, a v případě že se o něj nikdo do 4 měsíců od svěření nepřihlásí, nabyde vlastnické právo ke zvířeti daný útulek. Opatrovatel (nálezce, obec, popřípadě jiná osoba) se po celou dobu musí o zvíře starat s péčí řádného hospodáře.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři