www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 20. listopadu 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
fotbal_B.jpg
17.11.2017 11:22:14
Fotbal Třinečtí fotbalisté svedou tuto sobotu na stadionu Rudolfa Labaje boj o první místo s Českými Budějovicemi. V případě výhry budou jistým půlmistrem. Výkop je v 10.15.  ...celý článek
Horní Lomná - kopie.JPG
16.11.2017 14:42:16
HORNÍ LOMNÁ - Ve sportovně rekreačním areálu v Horní Lomné vyrostla další část výletiště. Vedle dříve postaveného dětského hřiště tak teď stojí i dřevěný altán s krbem a dalším vybavením.  ...celý článek
DSC_0410 - kopie.JPG
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let.  ...celý článek
Kultura
16.11.2017 08:15:17
JABLUNKOV - Na začátku 80. let minulého století se v nejvýchodnějším městě setkávali čtyři Jablunkované. Chtěli se podělit o své dojmy z fotografování, se zkušenostmi z temné komory. Vše, co znali a uměli, odzkoušeli metodou pokus a omyl, pravidelně s plnými odpadkovými koši. A těchto pár nadšenců dalo základ fotoklubu, který letos slaví již 30 let. ...celý článek
Právník radí
10.11.2017 13:20:51
Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
45TH01.jpg
plakatDOD_nahled.jpg

Nález věci II.

27.04.2016 10:08:47

Nemůžeme-li z okolností poznat, komu máme věc vrátit a zároveň není daná věc opuštěná ve smyslu zákona, tj. když ze všech okolností vyplývá, že vlastník věci o ní již nemá zájem, máme povinnost, zpravidla do tří dnů, oznámit takovýto nález obci, na jejímž území jsme věc nalezli.

Obec oznámí nález věci prostřednictvím vyvěšení oznámení na úřední desce, a zároveň rozhodne, jakým způsobem bude s nalezenou věcí naloženo. Věc může být dočasně uschována (a to i u nálezce či jiné osoby, avšak pouze s jejich souhlasem), nebo může být prodána ve veřejné dražbě, pokud by s její úschovou byly spojeny nepoměrné náklady nebo její charakter úschovu neumožňuje (např. věci podléhající rychlé zkáze). Výtěžek z dražebního prodeje pak obec po odečtení vlastních nákladů uloží do úschovy.

Pokud se vlastník věci nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo osoba, které byla věc svěřena, s věcí nakládat jako poctivý držitel. Přihlásí-li se vlastník věci ve lhůtě po uplynutí jednoho roku od vyhlášení a před uplynutím lhůty tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu nalezená věc, příp. výtěžek z dražby, po zaplacení nákladů spojených s úschovou věci a nálezného, které tvoří desetinu ceny nálezu. Po uplynutí lhůty tří let od vyhlášení nálezu na úřední desce, připadá věc do vlastnictví nálezce, obce či jiné osoby, které byla věc svěřena.

Podobným způsobem se bude postupovat i při nálezu zvířete, avšak s drobnými, zákonem stanovenými, odchylkami. Pokud se bude jednat o zvíře chované jako domácí mazlíček, nálezce je nález rovněž povinen nahlásit neprodleně obci. Pokud se do 2 měsíců od vyhlášení nálezu vlastník nepřihlásí, vlastnické právo ke zvířeti nabude nálezce. Pokud nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, svěří obec zvíře zpravidla do útulku, a v případě že se o něj nikdo do 4 měsíců od svěření nepřihlásí, nabyde vlastnické právo ke zvířeti daný útulek. Opatrovatel (nálezce, obec, popřípadě jiná osoba) se po celou dobu musí o zvíře starat s péčí řádného hospodáře.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři