www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 17. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
TH logo HutníkB.jpg
16.01.2018 14:26:15
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
expedice kamenity 2018 - kopie.jpg
16.01.2018 14:14:04
JABLUNKOV, DOLNÍ LOMNÁ - Za rekordní čas zdolali hasiči z regionu Expedici Kamenitý, která je již jejich tradiční novoroční akcí. Necelé dva kilometry dlouhou trasu „v plné zbroji“ zvládli za 41 minut.  ...celý článek
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
05.01.2018 14:31:51
Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
ples B.jpg
16.01.2018 10:51:07
TŽ - Plný lesku, dokonalých účesů a překrásných šatů, smíchu a tance. I takový byl tradiční reprezentační ples pro zaměstnance firem ve skupině Třineckých železáren a Moravia Steel, který v sobotu večer přivítal na šest stovek hostů. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
Banner COLORWIN_AddWords_220x220px.jpg
01TH01.jpg

Nález věci II.

27.04.2016 10:08:47

Nemůžeme-li z okolností poznat, komu máme věc vrátit a zároveň není daná věc opuštěná ve smyslu zákona, tj. když ze všech okolností vyplývá, že vlastník věci o ní již nemá zájem, máme povinnost, zpravidla do tří dnů, oznámit takovýto nález obci, na jejímž území jsme věc nalezli.

Obec oznámí nález věci prostřednictvím vyvěšení oznámení na úřední desce, a zároveň rozhodne, jakým způsobem bude s nalezenou věcí naloženo. Věc může být dočasně uschována (a to i u nálezce či jiné osoby, avšak pouze s jejich souhlasem), nebo může být prodána ve veřejné dražbě, pokud by s její úschovou byly spojeny nepoměrné náklady nebo její charakter úschovu neumožňuje (např. věci podléhající rychlé zkáze). Výtěžek z dražebního prodeje pak obec po odečtení vlastních nákladů uloží do úschovy.

Pokud se vlastník věci nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo osoba, které byla věc svěřena, s věcí nakládat jako poctivý držitel. Přihlásí-li se vlastník věci ve lhůtě po uplynutí jednoho roku od vyhlášení a před uplynutím lhůty tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu nalezená věc, příp. výtěžek z dražby, po zaplacení nákladů spojených s úschovou věci a nálezného, které tvoří desetinu ceny nálezu. Po uplynutí lhůty tří let od vyhlášení nálezu na úřední desce, připadá věc do vlastnictví nálezce, obce či jiné osoby, které byla věc svěřena.

Podobným způsobem se bude postupovat i při nálezu zvířete, avšak s drobnými, zákonem stanovenými, odchylkami. Pokud se bude jednat o zvíře chované jako domácí mazlíček, nálezce je nález rovněž povinen nahlásit neprodleně obci. Pokud se do 2 měsíců od vyhlášení nálezu vlastník nepřihlásí, vlastnické právo ke zvířeti nabude nálezce. Pokud nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, svěří obec zvíře zpravidla do útulku, a v případě že se o něj nikdo do 4 měsíců od svěření nepřihlásí, nabyde vlastnické právo ke zvířeti daný útulek. Opatrovatel (nálezce, obec, popřípadě jiná osoba) se po celou dobu musí o zvíře starat s péčí řádného hospodáře.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři