www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 12. prosince 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
Alej-zavrena B.jpg
11.12.2017 13:56:54
TŘINEC -  Silný vítr včera uzavřel silnici přes místní část Kanada v Třinci. Průjezd takzvaným Kanadským lesem je už od včerejšího odpoledne uzavřen. Vítr tady lámal a porážel stromy. Kvůli nebezpečí městský úřad nařídil cestu zavřít.  ...celý článek
noviny o planovani BYS (1) - kopie.JPG
08.12.2017 13:03:22
BYSTŘICE - Do schránek Bystřičanů se dostaly jedinečné noviny. Ačkoli jejich název – Bystřice v roce 2023 – evokuje sci-fi čtení, čtenáře čeká také nahlédnutí do výsledků plánování, v němž občané hodnotili život ve více než 5tisícové obci.  ...celý článek
DLS_int_c09_150903 - kopie.jpg
08.12.2017 11:03:16
DOLNÍ LOMNÁ - Po žádosti o dotaci nyní netrpělivě čekají na verdikt nejen na české základní škole, ale
i na obecním úřadě v Dolní Lomné. Potřebují zde totiž deset milionů na rekonstrukci půdy, kam hodlají přesunout část výuky. Tímto způsobem by škola uspokojila poptávku po vzdělání v celé spádové oblasti.  ...celý článek
Kultura
08.12.2017 08:43:09
REGION - Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. ...celý článek
Právník radí
08.12.2017 08:44:59
V rámci insolvenčního řízení uplatňují jednotliví věřitelé své pohledávky, a to formou jejich přihlášení do insolvenčního řízení. V návaznosti na to, obecně získávají právo podílet se na rozhodování o tom, jak má být s majetkem dlužníka nakládáno, a to právě prostřednictvím věřitelských orgánů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
48TH01.jpg

Nájemné a jiné platby

22.06.2015 09:51:46

Nájemné, úhradu za plnění spojená s užíváním bytu (za tzv. služby) a případná jistota neboli kauce jsou jedinými peněžitými plněními, která může pronajímatel požadovat po nájemci v nájemní smlouvě. Zaměříme se na nájemné a úhradu za služby.

Podívejme se nejprve blíže na nájemné. Smluvní strany nájemní smlouvy si musí sjednat nájemné pevnou částkou. Jak již bylo dříve řečeno, není-li v nájemní smlouvě sjednána výše nájemného, má pronajímatel právo na tržní nájemné, tj. nájemné ve výši v době uzavření smlouvy a v místě obvyklé pro nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. Je-li ve smlouvě sjednána výše nájemného, ale chybí určení, za jaké období přísluší (za měsíc, čtvrtletí, rok atd.), pak platí, že se nájemné sjednává za jeden měsíc. Občanský zákoník dává pronajímateli možnost domáhat se zvýšení nájemného. Smluvní strany mohou zvyšování nájemného ve smlouvě vyloučit nebo naopak si mohou každoroční zvyšování nájemného dohodnout.

V nájemní smlouvě je vždy vhodné si sjednat, zda pronajímatel zajistí nájemci dodávku služeb a pokud ano, které služby to budou. Bude-li ve smlouvě chybět takové ujednání, pak bude pronajímatel povinen zajistit nájemci služby, které zákon označuje za nezbytné (např. dodávka vody, tepla, odvoz komunálního odpadu, příjem rozhlasového a TV vysílání).

Úhrada za služby zajišťované pronajímatelem může být sjednána paušálně, nebo jako zálohová. Byly-li sjednány zálohové platby, musí pronajímatel nejpozději do 4 měsíců od skončení sjednaného zúčtovacího období doručit (nikoli pouze v této lhůtě odeslat) nájemci vyúčtování. Vyrovnání přeplatků a nedoplatků je nutné provést nejpozději do 3 měsíců od doručení vyúčtování nájemci. Pokud tedy byl sjednán jako zúčtovací období např. kalendářní rok, má pronajímatel povinnost doručit nájemci vyúčtování do konce dubna a vyrovnání musí být provedeno do konce července následujícího kalendářního roku.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.