www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
TH logo HutníkB.jpg
20.02.2018 15:32:48
MOSTY U JABLUNKOVA - Kdo ví, třeba se zrodila na olympijském festivalu v lyžařském areálu v Mostech u Jablunkova nová sportovní hvězda. Veřejné závody přilákaly stovky zájemců
a další stovky návštěvníků přišly, aby nasály olympijskou atmosféru. Všichni si akci užili.  ...celý článek
gastro_nem B.jpg
20.02.2018 14:44:57
ČESKÝ TĚŠÍN - Dvěma novými přístroji – koloskopem a gastroskopem - se může pochlubit gastroenterologická ambulance Nemocnice Český Těšín, která patří do skupiny AGEL. Díky nim se pacientům dostane rychlejšího, ale zároveň i kvalitnějšího vyšetření trávicího traktu.  ...celý článek
valnetyn B.jpg
20.02.2018 09:35:54
TŘINEC - Svatého Valentýna slavili všichni ti, kteří dorazili minulý týden do Nemocnice Třinec darovat krev či plazmu. Zdravotníci pro ně připravili milou odměnu a dali jim tím najevo, jak moc si jejich počínání váží.  ...celý článek
Kultura
16.02.2018 14:08:28
ČESKÝ TĚŠÍN, CIESZYN - Období bálů a zábav je už minulostí. Basa jako symbol lidových veselí skončila „pod zemí“ a nastala doba čtyřicetidenního půstu. V úterý v podvečer se sešli občané obou Těšínů, aby období radostí ukončili. ...celý článek
Právník radí
15.02.2018 11:11:13
Spotřebitele zákon definuje jako osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Hutnik 07.jpg

Nájemné a jiné platby

22.06.2015 09:51:46

Nájemné, úhradu za plnění spojená s užíváním bytu (za tzv. služby) a případná jistota neboli kauce jsou jedinými peněžitými plněními, která může pronajímatel požadovat po nájemci v nájemní smlouvě. Zaměříme se na nájemné a úhradu za služby.

Podívejme se nejprve blíže na nájemné. Smluvní strany nájemní smlouvy si musí sjednat nájemné pevnou částkou. Jak již bylo dříve řečeno, není-li v nájemní smlouvě sjednána výše nájemného, má pronajímatel právo na tržní nájemné, tj. nájemné ve výši v době uzavření smlouvy a v místě obvyklé pro nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. Je-li ve smlouvě sjednána výše nájemného, ale chybí určení, za jaké období přísluší (za měsíc, čtvrtletí, rok atd.), pak platí, že se nájemné sjednává za jeden měsíc. Občanský zákoník dává pronajímateli možnost domáhat se zvýšení nájemného. Smluvní strany mohou zvyšování nájemného ve smlouvě vyloučit nebo naopak si mohou každoroční zvyšování nájemného dohodnout.

V nájemní smlouvě je vždy vhodné si sjednat, zda pronajímatel zajistí nájemci dodávku služeb a pokud ano, které služby to budou. Bude-li ve smlouvě chybět takové ujednání, pak bude pronajímatel povinen zajistit nájemci služby, které zákon označuje za nezbytné (např. dodávka vody, tepla, odvoz komunálního odpadu, příjem rozhlasového a TV vysílání).

Úhrada za služby zajišťované pronajímatelem může být sjednána paušálně, nebo jako zálohová. Byly-li sjednány zálohové platby, musí pronajímatel nejpozději do 4 měsíců od skončení sjednaného zúčtovacího období doručit (nikoli pouze v této lhůtě odeslat) nájemci vyúčtování. Vyrovnání přeplatků a nedoplatků je nutné provést nejpozději do 3 měsíců od doručení vyúčtování nájemci. Pokud tedy byl sjednán jako zúčtovací období např. kalendářní rok, má pronajímatel povinnost doručit nájemci vyúčtování do konce dubna a vyrovnání musí být provedeno do konce července následujícího kalendářního roku.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.