www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 19. ledna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
nemocnice B.jpg
19.01.2018 08:33:52
ČESKÝ TĚŠÍN - Pacienti po úrazech či mozkové příhodě si nyní mohou v rámci rehabilitace v Nemocnici Český Těšín zdokonalovat chůzi a rovnováhu za pomoci nového speciálního chodníku. Mechanický krokový trenažér Woodway pomáhá nejčastěji při nácviku správného stereotypu chůze u pacientů po operacích a úrazech dolních končetin.  ...celý článek
seliverstov_B.jpg
18.01.2018 13:14:03
ATLETIKA Pavel Seliverstov bude obhajovat vítězství na Beskydské laťce, která se uskuteční 30. ledna ve Werk Areně. Běloruský výškař loni v Třinci exceloval a jako jediný pokořil 232 cm. Jeho největšími soupeři budou Andrij Procenko a Danil Lysenko.  ...celý článek
DSC_3927 – kopie.JPG
17.01.2018 23:05:36
JABLUNKOV – Zaplněný sál jablunkovské radnice v úterý s napětím vyčkával Jiřího Drahoše. Bylo tomu přesně tak jako 28. března loňského roku. Zatímco tehdy Jablunkovští očekávali, zda rodák z jejich města potvrdí spekulace o své kandidatuře na post prezidenta, nyní přijel čestný občan Jablunkova  poděkovat za podporu v první kole prezidentské volby.  ...celý článek
Kultura
15.01.2018 11:19:37
TŘINEC - Poslední lednový den letošního roku se v kulturním centru TRISIA představí jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů v čele s Heikem Mathiasem Fösterem.  Představí nejslavnější světové symfonie, a to v provedení ostrém jako břitva. ...celý článek
Právník radí
17.01.2018 13:40:36
Reorganizace je postupem speciálním. Reorganizaci řadíme obecně mezi tzv. sanační způsoby řešení úpadku s tím, že jejím hlavním účelem je postupné uspokojování pohledávek věřitelů při současném zachování provozu obchodního podniku. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
jeřáb B.jpg
17.01.2018 15:33:36
ŽDB Drátovna v Bohumíně dokončila první část modernizace provozu tažírny nepatentovaného drátu. Dceřiná společnost Třineckých železáren kvůli zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti firmy před dvěma roky nastartovala projekt modernizace v celkové hodnotě téměř půl miliardy korun. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
03TH01.jpg

Nájemné a jiné platby

22.06.2015 09:51:46

Nájemné, úhradu za plnění spojená s užíváním bytu (za tzv. služby) a případná jistota neboli kauce jsou jedinými peněžitými plněními, která může pronajímatel požadovat po nájemci v nájemní smlouvě. Zaměříme se na nájemné a úhradu za služby.

Podívejme se nejprve blíže na nájemné. Smluvní strany nájemní smlouvy si musí sjednat nájemné pevnou částkou. Jak již bylo dříve řečeno, není-li v nájemní smlouvě sjednána výše nájemného, má pronajímatel právo na tržní nájemné, tj. nájemné ve výši v době uzavření smlouvy a v místě obvyklé pro nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. Je-li ve smlouvě sjednána výše nájemného, ale chybí určení, za jaké období přísluší (za měsíc, čtvrtletí, rok atd.), pak platí, že se nájemné sjednává za jeden měsíc. Občanský zákoník dává pronajímateli možnost domáhat se zvýšení nájemného. Smluvní strany mohou zvyšování nájemného ve smlouvě vyloučit nebo naopak si mohou každoroční zvyšování nájemného dohodnout.

V nájemní smlouvě je vždy vhodné si sjednat, zda pronajímatel zajistí nájemci dodávku služeb a pokud ano, které služby to budou. Bude-li ve smlouvě chybět takové ujednání, pak bude pronajímatel povinen zajistit nájemci služby, které zákon označuje za nezbytné (např. dodávka vody, tepla, odvoz komunálního odpadu, příjem rozhlasového a TV vysílání).

Úhrada za služby zajišťované pronajímatelem může být sjednána paušálně, nebo jako zálohová. Byly-li sjednány zálohové platby, musí pronajímatel nejpozději do 4 měsíců od skončení sjednaného zúčtovacího období doručit (nikoli pouze v této lhůtě odeslat) nájemci vyúčtování. Vyrovnání přeplatků a nedoplatků je nutné provést nejpozději do 3 měsíců od doručení vyúčtování nájemci. Pokud tedy byl sjednán jako zúčtovací období např. kalendářní rok, má pronajímatel povinnost doručit nájemci vyúčtování do konce dubna a vyrovnání musí být provedeno do konce července následujícího kalendářního roku.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.