www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 22. října 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
polda_200_B.jpg
20.10.2017 22:59:32
HOKEJ - Třinečtí hokejisté udolali Plzeň 3:2 v prodloužení a po minulé výhře nad Kometou Brno porazili během týdne podruhé lídra soutěže. Oceláři otočili zápas z 0:1 a 1:2. Poprvé vyrovnal Jiří Polanský, který dal 200. gól v soutěži.  ...celý článek
mali_pacienti.jpg
20.10.2017 14:50:43
TŘINEC – Neobvyklá návštěva zavítala k malým pacientům třinecké nemocnice. Dva z členů hudební skupiny Nebe v doprovodu prezidentky občanského sdružení Kiwanis Evy Pastuškové pacienty na dětském oddělení potěšili nejen svou přítomností, ale i novým CD. Občanské sdružení Kiwanis také darovalo dětské JIP nové hračky.  ...celý článek
Soc_zazemí_Lomna - kopie.jpg
20.10.2017 11:42:37
DOLNÍ LOMNÁ - Fungl novým sociálním zázemím se chlubí dolnolomňanský areál. Vyzkoušet jej poprvé mohli také návštěvníci  Euroregionálního jarmarku, který se konal první říjnovou sobotu.  ...celý článek
Kultura
17.10.2017 15:44:13
ČESKÝ TĚŠÍN - Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, tvůrce divadelních loutek, hudebník, skladatel. Žijící v Českém Těšíně třinecký rodák Bronisław Liberda zasvětil umění šedesát ze svých letošních 80 let. Životní jubileum se rozhodl oslavit i výstavami. ...celý článek
Právník radí
18.10.2017 14:33:32
Srážky ze mzdy jsou jedním ze způsobů provedení exekuce. Ne vždy je zcela jasné co, kdy, jak a komu se vlastně v rámci provádění exekučních srážek sráží. Předně je potřeba poznamenat, že srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel z čisté mzdy povinného. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Trh_vzdělávání_soutěže B.jpg
11.10.2017 12:19:28
Tři soutěže v řemeslném umu dnes pro žáky devátých tříd základních škol vyhlásili představitelé tří firem. Firma Hamrozi v instalatérství, Strojírny a stavby v obrábění a Třinecké železárny v technických dovednostech. ...celý článek
Inzerce
Hutnik41.jpg

Nájemné a jiné platby

22.06.2015 09:51:46

Nájemné, úhradu za plnění spojená s užíváním bytu (za tzv. služby) a případná jistota neboli kauce jsou jedinými peněžitými plněními, která může pronajímatel požadovat po nájemci v nájemní smlouvě. Zaměříme se na nájemné a úhradu za služby.

Podívejme se nejprve blíže na nájemné. Smluvní strany nájemní smlouvy si musí sjednat nájemné pevnou částkou. Jak již bylo dříve řečeno, není-li v nájemní smlouvě sjednána výše nájemného, má pronajímatel právo na tržní nájemné, tj. nájemné ve výši v době uzavření smlouvy a v místě obvyklé pro nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. Je-li ve smlouvě sjednána výše nájemného, ale chybí určení, za jaké období přísluší (za měsíc, čtvrtletí, rok atd.), pak platí, že se nájemné sjednává za jeden měsíc. Občanský zákoník dává pronajímateli možnost domáhat se zvýšení nájemného. Smluvní strany mohou zvyšování nájemného ve smlouvě vyloučit nebo naopak si mohou každoroční zvyšování nájemného dohodnout.

V nájemní smlouvě je vždy vhodné si sjednat, zda pronajímatel zajistí nájemci dodávku služeb a pokud ano, které služby to budou. Bude-li ve smlouvě chybět takové ujednání, pak bude pronajímatel povinen zajistit nájemci služby, které zákon označuje za nezbytné (např. dodávka vody, tepla, odvoz komunálního odpadu, příjem rozhlasového a TV vysílání).

Úhrada za služby zajišťované pronajímatelem může být sjednána paušálně, nebo jako zálohová. Byly-li sjednány zálohové platby, musí pronajímatel nejpozději do 4 měsíců od skončení sjednaného zúčtovacího období doručit (nikoli pouze v této lhůtě odeslat) nájemci vyúčtování. Vyrovnání přeplatků a nedoplatků je nutné provést nejpozději do 3 měsíců od doručení vyúčtování nájemci. Pokud tedy byl sjednán jako zúčtovací období např. kalendářní rok, má pronajímatel povinnost doručit nájemci vyúčtování do konce dubna a vyrovnání musí být provedeno do konce července následujícího kalendářního roku.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.