www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 24. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Lékařské tajemství

13.09.2017 10:04:06

Na lékařské tajemství můžeme nahlížet v rovině budování důvěry ve vztahu pacienta a lékaře, rovině legislativního vymezení a uplatnění v praxi, či rovině zpracovávání velmi citlivých údajů o osobě pacienta.

Zákon hovoří o tom, že poskytovatel zdravotních služeb, tedy zejména všechen zdravotnický personál je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Povinnost zachovávat mlčenlivost je vymezena i z hlediska jednotlivých osob. Tedy není také možné, aby osoba, která již skončila s poskytováním zdravotních služeb, popř. se v souvislosti se svou činností mohla seznámit s citlivými údaji o zdraví pacienta, tyto informace sdělovala např. svým známým, rodinným příslušníkům, či komukoliv jinému.

Povinnost lékaře zachovávat lékařské tajemství neplatí absolutně. Výjimku představuje např. situace, kdy lékař musí tyto informace v nezbytně nutném rozsahu sdělit patřičným osobám, aby pacientovi mohl zajistit odpovídající zdravotní péči a navazující vyšetření zdravotního stavu.

Významný zásah do práva pacienta na ochranu údajů o jeho zdravotním stavu představuje nešvar některých zdravotnických pracovníků, kteří se na poskytování péče konkrétnímu pacientovi přímo nepodílejí, v podobě zjišťování informací o jeho zdravotním stavu, např. z toho důvodu, že „je zajímá, co se to tomu sousedovi mohlo stát“. Takovýto postup je neakceptovatelný a v rozporu s právními předpisy.

Poněkud odlišná je situace u veřejně známých osobností, typicky politiků. U těchto osobností je nutno vždy poměřovat veřejný zájem na získání informací o zdravotním stavu, v souvislosti s možným ovlivněním výkonu jejich veřejné funkce a zájem na ochraně jejich citlivých údajů. V žádném případě by tak nemělo docházet k získání informace pouze za účelem publikování „senzace“, která otřese mediálním prostorem, i když má právo politika na ochranu soukromí dle judikatury poněkud užší rozsah.

Obecně lze říci, že problematický je i telefonický kontakt se zdravotnickým zařízením v případě dotazů na zdravotní stav pacienta. Zdravotnický pracovník v podstatě nemá žádnou možnost ověřit si, zda dotyčná osoba má vazby k osobě hospitalizované. Takto podaná informace by v zásadě měla být omezena pouze na skutečnost, zda osoba, jejíž zdravotní stav vyžadoval péči lékaře, se nachází ve zdravotnickém zařízení.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři