www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 12. prosince 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
Alej-zavrena B.jpg
11.12.2017 13:56:54
TŘINEC -  Silný vítr včera uzavřel silnici přes místní část Kanada v Třinci. Průjezd takzvaným Kanadským lesem je už od včerejšího odpoledne uzavřen. Vítr tady lámal a porážel stromy. Kvůli nebezpečí městský úřad nařídil cestu zavřít.  ...celý článek
noviny o planovani BYS (1) - kopie.JPG
08.12.2017 13:03:22
BYSTŘICE - Do schránek Bystřičanů se dostaly jedinečné noviny. Ačkoli jejich název – Bystřice v roce 2023 – evokuje sci-fi čtení, čtenáře čeká také nahlédnutí do výsledků plánování, v němž občané hodnotili život ve více než 5tisícové obci.  ...celý článek
DLS_int_c09_150903 - kopie.jpg
08.12.2017 11:03:16
DOLNÍ LOMNÁ - Po žádosti o dotaci nyní netrpělivě čekají na verdikt nejen na české základní škole, ale
i na obecním úřadě v Dolní Lomné. Potřebují zde totiž deset milionů na rekonstrukci půdy, kam hodlají přesunout část výuky. Tímto způsobem by škola uspokojila poptávku po vzdělání v celé spádové oblasti.  ...celý článek
Kultura
08.12.2017 08:43:09
REGION - Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. ...celý článek
Právník radí
08.12.2017 08:44:59
V rámci insolvenčního řízení uplatňují jednotliví věřitelé své pohledávky, a to formou jejich přihlášení do insolvenčního řízení. V návaznosti na to, obecně získávají právo podílet se na rozhodování o tom, jak má být s majetkem dlužníka nakládáno, a to právě prostřednictvím věřitelských orgánů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
48TH01.jpg

Insolvenční správce

30.11.2017 12:34:45

Insolvenčním správcem nemusí být pouze fyzická osoba, ale zákon připouští, aby insolvenčním správcem byla také veřejná obchodní společnost, popř. zahraniční společnost, která splňuje náležitosti vyžadované u veřejné obchodní společnosti.

Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci povolení vykonávat činnost insolvenčního správce vydaného Ministerstvem spravedlnosti. Insolvenční správce mimo nezbytných předpokladů v podobě bezúhonnosti, tříleté praxe v oblastech souvisejících s výkonem funkce insolvenčního správce a dalších, musí vykonat i zkoušku insolvenčního správce.

Insolvenční správce je pro účely insolvenčního řízení ustanovován insolvenčním soudem (ve věcech insolvenčního řízení rozhodují krajské soudy, do jejichž obvodu spadá obecný soud dlužníka; tedy v případě fyzických osob je to soud dle bydliště těchto osob, u právnických osob pak dle sídla), a to ze seznamu insolvenčních správců vedeným Ministerstvem spravedlnosti.

Insolvenční správce v insolvenčním řízení jedná na základě práv a povinností svěřených mu zákonem či v souladu s pokyny insolvenčního soudu, a to vlastním jménem na účet dlužníka, aby bylo dosaženo co nejvyššího a v zásadě poměrného uspokojení všech dlužníkových věřitelů.

Jednáním insolvenčního správce pak rozumíme zejména zpeněžování majetkové podstaty dlužníka nebo jiné nakládání s ní (majetkovou podstatou nutno rozumět peněžní prostředky, věci movité a nemovité, podnik, vkladní knížky, akcie, směnky, obchodní podíly a další stanovené v zákoně), vystupování v incidenčních sporech (rozuměj spory v rámci insolvenčního řízení, např. o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek), či sporech, ve kterých uplatňuje či vymáhá pohledávky ve prospěch majetkové podstaty dlužníka. Velmi důležitou roli hraje insolvenční správce také v procesu oddlužení, kdy dlužníka celým procesem oddlužení v podstatě provází a dohlíží na plnění jeho práv a povinností např. při plnění splátkového kalendáře.

Insolvenční správce v rámci výkonu výše zmiňovaných činností musí postupovat svědomitě a s odbornou péčí, přičemž musí dát přednost společnému zájmu věřitelů, před zájmem každého jednotlivého věřitele, zájmem vlastním, či zájmem jiných osob, tak aby bylo zaručeno co nejvyšší a spravedlivé uspokojení všech věřitelů.

 

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři