www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Insolvenční řízení – úpadek

28.11.2017 09:34:27

O úpadku dlužníka hovoříme tehdy, jsou-li zároveň splněny tři podmínky. První podmínka předpokládá, že zde existuje více věřitelů tohoto dlužníka. Druhá podmínka spočívá v tom, že dlužník eviduje peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Na tu navazuje třetí podmínka v tom smyslu, že dlužník není schopen tyto své peněžité závazky plnit. Jedná se o úpadek ve formě platební neschopnosti.

Zákon dále vyjmenovává okolnosti, ze kterých dovozujeme, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky. Takovouto okolností může být to, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo tyto své peněžité závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo když v souvislosti s vymáháním nároku po dlužníkovi není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí (věřitel nemůže vymoci pohledávku za dlužníkem prostřednictvím exekučního řízení) nebo když dlužník na výzvu exekučního soudu nepředloží potřebné dokumenty (seznam majetku, seznam závazků, a další). Zde pak v souhrnu hovoříme o tzv. pozitivních domněnkách platební neschopnosti.

Po novele insolvenčního zákona se však u podnikajících fyzických či právnických osob koncipuje domněnka, kdy je naopak možno hovořit o schopnosti těchto osob plnit své peněžité závazky, nazývána též jako tzv. mezera krytí. V případě, že mezera krytí dlužníka (tj. rozdíl mezi výší splatných závazků a výší prostředků, se kterými je dlužník schopen bez omezení nakládat) je nižší než 10 % splatných závazků, a tento dlužník by tedy případně byl schopen uhradit ze svých disponibilních prostředků více než 90 % svých splatných závazků, prokáže svou platební schopnost. I v případě, že by mezera krytí byla větší než 10 % splatných závazků, může dlužník prokázat, že mezera krytí v přiměřené době pod tuto hladinu klesne. Mezera krytí tedy představuje tzv. negativní domněnku platební neschopnosti.

Kromě úpadku ve formě platební neschopnosti rozlišujeme ještě úpadek ve formě předlužení, který se může vztahovat jen na podnikatele. Dlužník je předlužen, jestliže má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Nutno však přihlédnout i k tomu, že pro tyto účely se do hodnoty majetku započítává i očekávaný výnos z pokračující správy majetku nebo podnikatelské činnosti.

 

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři