www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 12. prosince 2017 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
Alej-zavrena B.jpg
11.12.2017 13:56:54
TŘINEC -  Silný vítr včera uzavřel silnici přes místní část Kanada v Třinci. Průjezd takzvaným Kanadským lesem je už od včerejšího odpoledne uzavřen. Vítr tady lámal a porážel stromy. Kvůli nebezpečí městský úřad nařídil cestu zavřít.  ...celý článek
noviny o planovani BYS (1) - kopie.JPG
08.12.2017 13:03:22
BYSTŘICE - Do schránek Bystřičanů se dostaly jedinečné noviny. Ačkoli jejich název – Bystřice v roce 2023 – evokuje sci-fi čtení, čtenáře čeká také nahlédnutí do výsledků plánování, v němž občané hodnotili život ve více než 5tisícové obci.  ...celý článek
DLS_int_c09_150903 - kopie.jpg
08.12.2017 11:03:16
DOLNÍ LOMNÁ - Po žádosti o dotaci nyní netrpělivě čekají na verdikt nejen na české základní škole, ale
i na obecním úřadě v Dolní Lomné. Potřebují zde totiž deset milionů na rekonstrukci půdy, kam hodlají přesunout část výuky. Tímto způsobem by škola uspokojila poptávku po vzdělání v celé spádové oblasti.  ...celý článek
Kultura
08.12.2017 08:43:09
REGION - Muzeum Těšínska dosáhlo zapsání svérázného horalského tance ověnžoku na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje. Tento unikátní tanec byl rozšířený v horské oblasti Jablunkovska a Třinecka v první polovině 20. století. ...celý článek
Právník radí
08.12.2017 08:44:59
V rámci insolvenčního řízení uplatňují jednotliví věřitelé své pohledávky, a to formou jejich přihlášení do insolvenčního řízení. V návaznosti na to, obecně získávají právo podílet se na rozhodování o tom, jak má být s majetkem dlužníka nakládáno, a to právě prostřednictvím věřitelských orgánů. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Signál ke spuštění dal Ján Moder kopie B.jpg
03.11.2017 13:39:57
Dnes dopoledne projel první nahřátý ocelový blok modernizovanou válcovnou Třineckých železáren (TŽ). Začaly takzvané teplé zkoušky, které mají prověřit, jestli nově instalovaná technologie funguje správně. ...celý článek
Inzerce
hifistyl_reklama_2017.gif
48TH01.jpg

Insolvenční řízení – obecně

20.11.2017 08:46:17

Insolvenční řízení je druhem civilního procesu. Insolvenční řízení v sobě spojuje prvky řízení nalézacího (klasické řízení před soudem, jehož cílem je stanovení toho, co je právem) a řízení vykonávacího (soudní výkon rozhodnutí a exekuce).

To znamená, že v rámci insolvenčního řízení zjišťujeme, zda jsou splněny podmínky, za nichž lze insolvenční řízení vést a směřujeme k dosažení jeho účelu.

Účelem insolvenčního řízení je tedy uspořádání majetkových vztahů mezi větším počtem subjektů, a to prostřednictvím řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka s ohledem na osoby dotčené dlužníkovým úpadkem, přičemž cílem je dosáhnout nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů.

V rámci insolvenčního řízení pak rozlišujeme tři způsoby řešení úpadku, a to konkurs (tzv. likvidační způsob řešení úpadku), reorganizaci, a v poslední době velmi mediálně propagovaný způsob v podobě oddlužení (spolu s reorganizací se jedná o tzv. sanační způsob řešení úpadku).

Insolvenční řízení však nelze vést vůči zákonem stanoveným subjektům, kterými jsou zejména stát, územní samosprávné celky (obce, kraje), Všeobecná zdravotní pojišťovna, veřejné vysoké školy či právnické osoby, jejichž všechny dluhy před zahájením insolvenčního řízení převzal stát nebo kraj, nebo se za tyto dluhy zaručil (např. majetek, se kterým je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace, nemůže být předmětem insolvenčního řízení).

Co se týče subjektů vystupujících v rámci insolvenčního řízení, tak těmi jsou insolvenční soud, dlužník, věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, insolvenční správce, státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního nebo do incidenčního sporu nebo likvidátor dlužníka.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři