www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 18. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
j.-drahos B.jpg
16.02.2018 14:14:38
JABLUNKOV - Čestný občan nejvýchodnějšího města podle svých slov ani na vteřinu nezalitoval, že šel do boje o křeslo hlavy státu. A šel by do toho znovu. Jiří Drahoš to řekl ve čtvrtek v podvečer během besedy na jablunkovské radnici.  ...celý článek
A_B.jpg
16.02.2018 14:08:28
ČESKÝ TĚŠÍN, CIESZYN - Období bálů a zábav je už minulostí. Basa jako symbol lidových veselí skončila „pod zemí“ a nastala doba čtyřicetidenního půstu. V úterý v podvečer se sešli občané obou Těšínů, aby období radostí ukončili.  ...celý článek
sesuv_bukovec B.jpg
15.02.2018 11:13:34
BUKOVEC - Sesuv půdy v bukovecké části Susz omezil loni na jaře přístup k 15 rodinným domům. Obec proto začala ihned jednat, aby na stabilizaci svahu získala potřebné peníze a umožnila svým občanům bezpečný průjezd.  ...celý článek
Kultura
16.02.2018 14:08:28
ČESKÝ TĚŠÍN, CIESZYN - Období bálů a zábav je už minulostí. Basa jako symbol lidových veselí skončila „pod zemí“ a nastala doba čtyřicetidenního půstu. V úterý v podvečer se sešli občané obou Těšínů, aby období radostí ukončili. ...celý článek
Právník radí
15.02.2018 11:11:13
Spotřebitele zákon definuje jako osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Hutnik 07.jpg

Insolvenční řízení – obecně

20.11.2017 08:46:17

Insolvenční řízení je druhem civilního procesu. Insolvenční řízení v sobě spojuje prvky řízení nalézacího (klasické řízení před soudem, jehož cílem je stanovení toho, co je právem) a řízení vykonávacího (soudní výkon rozhodnutí a exekuce).

To znamená, že v rámci insolvenčního řízení zjišťujeme, zda jsou splněny podmínky, za nichž lze insolvenční řízení vést a směřujeme k dosažení jeho účelu.

Účelem insolvenčního řízení je tedy uspořádání majetkových vztahů mezi větším počtem subjektů, a to prostřednictvím řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka s ohledem na osoby dotčené dlužníkovým úpadkem, přičemž cílem je dosáhnout nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů.

V rámci insolvenčního řízení pak rozlišujeme tři způsoby řešení úpadku, a to konkurs (tzv. likvidační způsob řešení úpadku), reorganizaci, a v poslední době velmi mediálně propagovaný způsob v podobě oddlužení (spolu s reorganizací se jedná o tzv. sanační způsob řešení úpadku).

Insolvenční řízení však nelze vést vůči zákonem stanoveným subjektům, kterými jsou zejména stát, územní samosprávné celky (obce, kraje), Všeobecná zdravotní pojišťovna, veřejné vysoké školy či právnické osoby, jejichž všechny dluhy před zahájením insolvenčního řízení převzal stát nebo kraj, nebo se za tyto dluhy zaručil (např. majetek, se kterým je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace, nemůže být předmětem insolvenčního řízení).

Co se týče subjektů vystupujících v rámci insolvenčního řízení, tak těmi jsou insolvenční soud, dlužník, věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, insolvenční správce, státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního nebo do incidenčního sporu nebo likvidátor dlužníka.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři