www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. února 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
foto-rakosnickovo-hriste B.jpg
23.02.2018 15:24:09
TŘINEC - Jedno z atraktivních dětských hřišť, která od roku 2012 buduje po Česku společnost Lidl, by mohlo vyrůst také v Třinci. Potřebuje k tomu ale hlasy veřejnosti. Třinec soutěží v kategorii, v níž vyhrávají dvě města, která se umístí na vítězných pozicích a získají největší podporu hlasujících.  ...celý článek
diakonie1 B.jpg
23.02.2018 13:13:28
TŘANOVICE - Lidé, kteří se ocitli náhle bez prostředků, jsou nemocní, žijí na hranici i pod hranicí chudoby: Všichni, kteří bojují s financemi a nevychází, si mohli ve středu 21. února dojít pro pomoc do Sen centra v Třanovicích.  ...celý článek
TK ministr Brabec_B.jpg
23.02.2018 09:35:42
OSTRAVA - Další miliardu korun na zlepšení ovzduší poskytne Ministerstvo životního prostředí (MŽP)  Moravskoslezskému kraji. Řekl to včera na tiskové konferenci ministr Richard Brabec. Větší část peněz bude investovat do pokračování kotlíkových dotací.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
08TH01.jpg

Co má pacient právo vědět

21.07.2017 09:47:26

V každodenním životě a shonu je bohužel poměrně časté, že pacientovi, kterého čeká nějaký lékařský zákrok, nejsou poskytnuty náležité informace. Úvaha, že pacient se nebude bát toho, o čem neví, bohužel není akceptovatelná.

Ve výsledku je mu pak poskytnut pouze formální a strohý rozhovor s lékařem, během něhož není dostatek prostoru na otázky, informace sdělené lékařem jsou obecného charakteru bez přihlédnutí ke konkrétnímu pacientovi, popis obvyklých následků a rizik zákroku není dostatečný, stejně jako bývá opomínána otázka následného léčebného postupu.

Zákon výslovně stanoví, že zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. K tomu, aby však pacient byl schopen takovýto souhlas udělit, měl by být informován zejména o:

  • příčině a původu nemoci, jejím stádiu a předpokládaném vývoji;
  • účelu, povaze a předpokládaném přínosu navrhované léčby, včetně možných důsledků a rizik;
  • jiných možnostech léčby, jejich vhodnosti a rizicích;
  • další potřebné léčbě, o omezeních a doporučeních pro způsob života pacienta;
  • možnosti vzdát se podání informace o zdravotním stavu atp.

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR musí být poučení pacienta před provedením zákroku takové, aby i laik mohl zvážit jeho rizika a rozhodnout se, zda jej podstoupí či nikoli. Pokud by tedy zdravotnické zařízení zanedbalo informační povinnost a pacient by se při znalosti rozhodných skutečností, o nichž měl být poučen, velmi pravděpodobně rozhodl, že zákrok nepodstoupí, pak to může vést k odpovědnosti zdravotnického zařízení za následky nesprávného poučení, i kdyby předmětný zákrok byl proveden zcela lege artis.

Je tedy třeba, aby byl informovaný souhlas ze strany poskytovatelů zdravotních služeb vykládán široce, tj. nikoliv pouze jako pouhý podpis vzorového dokumentu označeného jako „informovaný souhlas“. Pacient by měl být pro lékaře klientem, kterému je poskytována komplexní služba, v rámci níž je pacient s předstihem seznámen s tím, co všechno může očekávat, a který bude s lékařem spolupracovat. Pokud nakonec i přesto dojde k nějakým komplikacím, správně poučený pacient to většinou bude schopen pochopit a nebude hledat vinu u lékaře.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři